Frederik OG Emma Kragh's Mindelegat

CVR: 61095519 EFO Stiftet 16.10.1999 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
0 Datterselskaber
0 Direktører
0 Ultimative ejere
 • Regnskab

  Se udvikling eller
 • Stamdata

  • FREDERIK OG EMMA KRAGH'S MINDELEGAT
   Meldahlsgade 5
   1613 København V, DK
  • CVR-nummer
   61095519
  • Registreret kapital
   22.464.214 DKK
  • Tegningsregel
   Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem.
  • Branchekode
   889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
  • Selskabets formål
   Legatets formål er: I. at yde social hjælpevirksomhed af enhver art, samt støtte almennyttige formål, herunder kulturelle og uddannelsesmæssige, fortrinsvis inden for det storkøbenhavnske område, hvorved forstås Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. Sådan hjælpevirksomhed ydes: A. dels i form af legater eller rentefrie lån til velgørende sundheds- og socialinstitutioner eller til humanitære hjælpeorganisationer, hvis formål er at yde hjælp til nødstedte personer, eller til personer som iøvrigt er i trang eller til udøvere af anden almennyttig virksomhed. Legater henholdsvis lån kan ydes uden hensyn til, om de pågældende institutioner eller organisationer drives for offentlige eller private midler. B. dels i form af legater til personer, der af trangsmæssige og/eller helbredsmæssige grunde har øjeblikkelig økonomisk hjælp behov. Legatportioner i medfør af pkt. B kan højst andrage 25.000 kr. årlig for hver legatnyder. II. at yde støtte i form af legater og/eller lån på lempelige vilkår til trængende, fortrinsvis mindre, næringsdrivende og håndværkere samt foreninger, sammenslutninger eller organisationer af sådanne fortrinsvis i Frederiksberg kommune, Københavns kommune og Københavns amt, særlig med henblik på at tilvejebringe økonomisk grundlag for, at sådanne næringsdrivende og håndværkere kan fortsætte en tidligere etableret nærings- eller håndværksvirksomhed. Lån skal dog ikke kunne fordres tilbagebetalt, såfremt låntagers bo tages under behandling som insolvent. Legatportioner kan højst andrage 25.000 kr. årligt for hver legatmodtager. Lån kan ikke uden tilsynsmyndighedens forud indhentede godkendelse overstige 100.000 kr. pr. låntager, heri medregnet restgæld på eventuelle tidligere den pågældende låntager ydede lån. III. At yde støtte i form af legater til trængende enker og døtre af kreaturkommissionærer og -handlende. IV. at yde A. trængende ugifte svenske kvinder eller enker, der helt eller delvist i en årrække har ernæret sig som husassistenter her i landet, og B. trængende ugifte kvinder eller enker i Danmark, herunder også på Færøerne og på Grønland samt i Sydslesvig, fortrinsvis sådanne, der i en årrække har ernæret sig som hushjælp eller dermed beslægtet arbejde her i landet, hel eller delvis fribolig i en af de legatet tilhørende ejendomme eller tilskud til erhvervelse af passende selvstændig bolig. De under pkt. I, B og pkt. II. anførte beløbsgrænser kan af legatets bestyrelse forhøjes i takt med ændringer i reguleringspristallet (lovbekendtgørelse nr. 243. af 2. juni 1971 som ændret ved lov nr. 532 af 28. december 1979) med basis i januarpristallet 1980: 100.
  • Antal ansatte
   1 Medarbejder (0,38 årsværk, August 2021)
  • Produktionsenheder
   Frederik OG Emma Kragh's Mindelegat
   P-nr.: 1010765575
   c/o adresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V, DK
 • Ledelse

  Direktører Vis direktørhistorik

  Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik

  Sigge Enk
  2900 Hellerup, DK
  Lars Pærregaard
  2830 Virum, DK
  Jørgen Agergaard
  (Formand)
  2000 Frederiksberg, DK
  Cathrine Falling
  3140 Ålsgårde, DK
 • Ejere

  Legale ejere Vis ejerhistorik

  Reelle ejere (registreret på cvr.dk)

  • Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.

  Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)

 • Revision

  Regnskabsperiode

  • Første regnskabsperiode: 01-01-87 til 31-12-87
   Regnskabsår: 01.01 til 31.12

  Revisor

 • Tidslinje

  Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (22)

  Bestyrelsesmedlem: Niels-vagn Falling Olsen
  Dato: 29.09.2021

  Bestyrelsesmedlem tiltrådt Se tidslinje (22)

  Bestyrelsesmedlem: Cathrine Falling
  Dato: 29.09.2021
Datakilde:
CVR-registeret
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her: Hvorfor vises mine oplysninger?
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.