OverblikSøgehistorikMenuKortsøgningFølger
1 Datterselskab
0 Direktører
0 Ultimative ejere
 • Regnskab

  Se udvikling eller
 • Stamdata

  • Tegningsregel
   Fonden tegnes af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem.
  • Branchekode
  • Selskabets formål
   Fondens formål er i overensstemmelse med de i nærværende fundats indeholdte forskrifter ved sædvanlige selvstændige forretningsmæssige dispositioner, herunder erhvervelse af aktier og pantebreve, ved køb og salg af fast ejendom, erhvervelse af patentrettigheder og på enhver anden formålstjenlig måde at bevare og forøge fondens kapital for på den måde, a. at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for nuværende og fremtidige virksomheder, som har tilknyt- ning til Mica-Fonden, herunder at påse, at de enkelte virksomheder drives på en sund og forretningsmæsig måde, b. at støtte ved legater eller lån: 1. Stifterens familie - i første række hans descendenter og sådanne descendenters ægtefæller og andre nært- stående, fortrinsvis til uddannelse og dygtiggørelse, bosætning og etablering samt sådanne andre formål, som bestyrelsen finder støtteværdige. Dog kan der ikke ydes støtte til stifteren eller stifterens samlevende ægte- fælle eller hjemmeværende børn under 20 år. Iøvrigt må støtte til stifterens familie ikke overstige 50% af de til støtte anvendte midler. 2. Nuværende, tidligere eller fremtidige medarbejdere i de virksomheder, der er eller bliver knyttet til Mica- Fonden såvel som til sådanne medarbejderes hustruer og børn. 3. Videnskabelig forskning og sådanne kulturelle eller almennyttige formål, som efter bestyrelsens skøn må antages at fremme trivslen mennesker imellem.
  • Antal ansatte
   1 Medarbejder (0,1 årsværk, Marts 2024)
  • Produktionsenheder
   MICA-FONDEN
   P-nr.: 1002005265
   c/o adresse: Kullinggade 31C, 1, 5700 Svendborg, DK
 • Ledelse

 • Ejere

  Legale ejere Vis ejerhistorik

  Reelle ejere (registreret på cvr.dk)

  • Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.

  Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)

 • Revision

  Regnskabsperiode

  • Første regnskabsperiode: 01-01-84 til 31-12-84
   Regnskabsår: 01.01 til 31.12
 • Tidslinje

  Bestyrelsesmedlem tiltrådt Se tidslinje (25)

  Bestyrelsesmedlem: Helle Friis (Suppleant)
  Dato: 29.05.2018
  Registreringsdato: 29.05.2018

  Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (25)

  Bestyrelsesmedlem: Paul Dabelstein Brøndum
  Dato: 20.05.2017
  Registreringsdato: 20.05.2017
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.