OverblikTæt påMenuFølgerLive
4 Datterselskaber
1 Direktør
0 Ultimative ejere
 • Regnskab

  Se udvikling eller
 • Stamdata

  • Tegningsregel
   Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af én direktør
  • Branchekode
   649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
  • Selskabets formål
   Fondens formål er: 4.1 1. At besidde kapitalandele i selskabet Anette Lysgaard Holding ApS, CVR nr. 36 04 98 04, samt at lede og udvikle selskabet og dets til enhver tid værende datterselskaber, tilknyttede og associerede selskaber. Såfremt Anette Lysgaard Holding ApS på et tidspunkt ikke direkte eller indirekte gennem datterselskaber eller tilknyttede og associerede selskaber driver aktiv erhvervsvirksomhed, kan fondes kapitalandele i Anette Lysgaard Holding ApS afstås, herunder i forbindelse med omstrukturering af selskabet ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver mv. eller i forbindelse med likvidation af Anette Lysgaard Holding ApS. 2. At yde økonomisk støtte, herunder gennem uddeling, lån, sikkerhedsstillelse og lignende, til livsarvinger i nedadstigende linje fra Anette Lysgaard, jf. hertil vedtægternes pkt. 8. 4.2 Fonden kan ud over gennem Anette Lysgaard Holding ApS - efter nærmere beslutning af bestyrelsen - direkte eller indirekte gennem besiddelse af kapitalandele i andre virksomheder - drive erhvervsmæssig virksomhed. 4.3 Såfremt ingen af fondens formål, jf. punkt 4.1, længere kan opfyldes, herunder som følge af bestemmelsen i lov om erhvervsdrivende fondes § 28 om, at fortrinsret til uddeling til livsarvinger i lige nedadstigende linje fra Anette Lysgaard, jf. punkt 4.1, litra 2, ikke har retsvirkning i videre omfang end til personer, der lever på stiftelsestidspunktet og til en i forhold til disse ufødt generation, opløses fonden, og fondens midler uddeles efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, principalt således at der inden fondens opløsning i videst muligt omfang sker løbende uddeling til personer omfattet af punkt 4.1, litra 2, og således at den formue, fonden i øvrigt råder over på opløsningstidspunktet, tilfalder et almennyttigt formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
  • Produktionsenheder
   Anette Lysgaard Fonden
   P-nr.: 1022178799
   c/o adresse: Koldingvej 495, 7100 Vejle, DK
 • Ledelse

 • Ejere

  Legale ejere Vis ejerhistorik

  Reelle ejere (registreret på cvr.dk)

  • Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.

  Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)

 • Revision

  Regnskabsperiode

  • Første regnskabsperiode: 05-10-16 til 31-12-16
   Regnskabsår: 01.01 til 31.12

  Revisor

 • Tidslinje

  Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (6)

  Bestyrelsesmedlem: Sofie Theresa Lysgaard
  Dato: 03.05.2021

  Bestyrelsesmedlem tiltrådt Se tidslinje (6)

  Bestyrelsesmedlem: Kern Lysgaard Lund
  Dato: 03.05.2021
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.