OverblikTæt påMenuFølgerLive
1 Datterselskab
0 Direktører
0 Ultimative ejere
 • Regnskab

  Se udvikling eller
 • Stamdata

  • Tegningsregel
   Fonden tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
  • Branchekode
   889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
  • Selskabets formål
   Fonden har følgende formål: At yde støtte til det lokale kulturliv i Jammerbugt Kommune, herunder støtte til lokale kunstnere og almennyttige, kulturelle aktiviteter af enhver art. Aktiviteter omkring Svin-kløv har fortrinsret. At yde støtte til bevarelse af den særegne natur omfattende Svinklovene og omegn. Denne støtte kan ydes efter råd og vejledning fra, og eventuelt i samarbejde med, Naturstyrelsen. At yde støtte til almennyttige formål relateret til den primære fødevareproduktion i lo-kalområdet, herunder det oprindelige kystfiskeri i Jammerbugt Kommune, eksempelvis via støtte til Thorupstrand Kystfiskerlaug. At yde støtte til yngre kokke og tjeneres uddannelse, idet personer med tidligere/aktuel ansættelse på Svinkløv Badehotel har fortrinsret hertil. At besidde den bestemmende indflydelse i Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel A/S. Grundlaget for Fonden og for at denne kan opfylde sit formål er således ejerskabet til den samlede aktiekapital i Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel A/S, som ejer Svin-kløv Badehotel, beliggende Svinkløvvej 593, 9690 Fjerritslev. Der skal ved udøvelsen af ejerskabet til Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel A/S lægges særlig vægt på at sikre at ejendommen drives som et attraktivt badehotel drevet under skyldig hensyntagen til husets og den omgivne naturs særegenhed og historie. Det skal i øvrigt lægges vægt på, at ejendommen som badehotel skal drives af den til enhver tid værende forpagter og med denne i centrum som repræsentant for omverdenen. Henset til at midler til opfyldelse af fondens formål primært vil fremkomme fra drifts-indtjeningen fra Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel A/S, er det stifterens ønske, at der hvert år forlods skal ske en konsolidering af fonden) med et beløb svarende til de gældende regler i Erhvervsfondsloven (25 %). Det resterende resultat anvendes herefter til uddeling i overensstemmelse med (anvendelse indenfor) fondens formål.
  • Produktionsenheder
   Fonden Svinkløv Erf
   P-nr.: 1021498196
   c/o adresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg, DK
 • Ledelse

 • Ejere

  Legale ejere Vis ejerhistorik

  Reelle ejere (registreret på cvr.dk)

  • Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.

  Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)

 • Revision

  Regnskabsperiode

  • Første regnskabsperiode: 20-05-16 til 31-12-16
   Regnskabsår: 01.01 til 31.12
 • Tidslinje

  Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (5)

  Bestyrelsesmedlem: Ulla Alexandra Thygesen
  Dato: 06.07.2021

  Bestyrelsesmedlem tiltrådt Se tidslinje (5)

  Bestyrelsesmedlem: Svanborg Guðjónsdóttir
  Dato: 06.07.2021
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.