OverblikSøgehistorikMenuKortsøgningFølger
1 Datterselskab
0 Direktører
0 Ultimative ejere
 • Regnskab

  Se udvikling eller
 • Stamdata

  • JENS ESKILDSEN OG HUSTRU MARY ANTONIE ESKILDSENS MINDEFOND
  • CVR-nummer
   11640877
  • Registreret kapital
   1.000.000 DKK
  • Tegningsregel
   Fonden tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer.
  • Branchekode
  • Selskabets formål
   Fondens hovedformål skal være at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for Givesco ApS (reg.nr. ApS 38.868) og de i virksomheder, som er eller senere måtte blive knyttet til Givesco ApS i kraft af aktie- eller anpart- besiddelse eller på anden måde. Målet skal være at sikre virksomhedernes fortsatte beståen og udvikling på en forretningsmæssig god og økonomisk sund måde. Fonden skal gennem sin besiddelse af anparterne i Givesco ApS og ved hjælp af de likvide midler, der kan tilføres fonden fra Givesco ApS og/ eller i form af gaver fra andre virke stabiliserende på selskabet og de selskaber, som er eller senere bliver knyttet til Givesco ApS Støtte fra fonden kan ydes såvel i form af kapitalind- skud (aktie- eller anpartskapital, ansvarlig indskudska- pital, konvertible gældsbreve m.v.) som i form af almin- delige lån eller uden forrentning Dernæst skal fonden have til formål at yde støtte til efterkommere af direktør Jens Eskildsen og hustru Mary Antonie Eskildsen samt til sådanne personers enker/enke- mænd. Støtten kan ydes enten som gave eller som lån Støtte kan ydes til personer, der ønsker at erhverve en uddannelse, eller som agter at påbegynde selvstændig erhvervsvirksomhed. Støtte kan endvidere ydes til perso- ner, der efter bestyrelsens skøn har behov for økonomisk hjælp Endelig skal fonden kunne yde støtte til personer uden- for den nævnte familiekreds. Støtten kan ydes enten som gave eller som lån. Støtten kan ydes til personer, der ønsker at erhverve en uddannelse eller som agter at på- begynde selvstændig erhvervsvirksomhed Fondens formue eller dennes afkast kan ingensinde, hel- ler ikke ved opløsning af fonden, tilbageføres til stif- teren, andre bidragydere, disses ægtefæller (samlevere) samt de hos nævnte personer hjemmeboende børn under 18 år. Fonden kan ikke yde lån til stifteren og bidragsyde- re
  • Produktionsenheder
   JENS ESKILDSEN OG HUSTRU MARY ANTONIE ESKILDSENS MINDEFOND
   P-nr.: 1003233094
   c/o adresse: Villavej 3E, 7323 Give, DK
 • Ledelse

 • Ejere

  Legale ejere Vis ejerhistorik

  Reelle ejere (registreret på cvr.dk)

  • Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.

  Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)

 • Revision

  Regnskabsperiode

  • Første regnskabsperiode: 21-12-84 til 31-12-85
   Regnskabsår: 01.01 til 31.12

  Revisor

 • Tidslinje

  Ændrede adresse Se tidslinje (15)

  Adresse: Villavej 3E, 7323 Give, DK
  Dato: 02.11.2020
  Registreringsdato: 08.11.2020

  Ændrede status Se tidslinje (15)

  Status: AKTIV
  Dato: 07.05.1986
  Registreringsdato: 10.02.2015
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.