William Demant Fonden

CVR-nr.: 11628141 Erhvervsdrivende fond Stiftet 16.10.1999 Kongebakken 9, 2765 Smørum, DK Status: AKTIV Se kort
CVR-nr.: 11628141 Erhvervsdrivende fond Stiftet 16.10.1999 Kongebakken 9, 2765 Smørum, DK Status: AKTIV Se kort
2 Datterselskaber
0 Direktører
0 Ultimative ejere
 • Regnskab

  Se udvikling eller
 • Stamdata

  • William Demant Fonden
   Kongebakken 9
   2765 Smørum, DK
  • CVR-nummer
   11628141
  • Registreret kapital
   1.000.000 DKK
  • Binavne
   William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond
   Oticon Fonden
  • Tegningsregel
   Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen
  • Branchekode
   642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
  • Selskabets formål
   Fondens formål er: 1. A. Afgrænsning. Af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte til projekter, der har til formål at helbrede eller afhjælpe tunghørhed eller følgerne deraf. 2. Af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål og navnlig med sigte på at bidrage til dansk ungdoms uddannelse. 3. Af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte efter bestyrelsens skøn til personer, der hører til eller har hørt til den personkreds, der dannes af medarbejdere, ledelse og rådgivere for Fonden eller de virksomheder, der måtte være tilknyttet Fonden, samt disses nærmeste familie. Så længe ledelsen og dens rådgivere fungerer som sådan, vil der dog ikke kunne ydes personlig støtte til dem. 4. Til opfyldelse af de under punkterne 1-3 anførte formål skal Fonden stedse direkte eller indirekte kunne udøve en væsentlig indflydelse på de virksomheder, der er eller måtte blive tilknyttet Fonden, for derigennem at bevare og forøge styrken og kontinuiteten i disse virksomheder. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at fonden eller en dertil knyttet virksomhed erhverver større eller mindre andele af andre selskaber uden derved at opnå en væsentlig indflydelse. Konkret skal fonden arbejde for, direkte eller indirekte, at bevare aktiemajoriteten i William Demant Holding A/S, med mindre det langsigtede hensyn til bevarelse og udvikling af William Demant Holding A/S koncernens erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som en ledende og konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan inden for koncernens hovedforretningsområder, efter Fondsbestyrelsens overbevisning gør det påkrævet, at der gives afkald på Fondens aktiemajoritet i forbindelse med virksomhedskøb, fusioner eller tilsvarende konsolideringer. I sådanne tilfælde skal Fonden dog fortsat bevare en væsentlig indflydelse i William Demant Holding A/S eller- i tilfælde af fusion eller aktieombytning - i det fortsættende selskab. 5. Ingen skal kunne rejse krav om ydelser fra Fonden. B: Metode. 1. Bestyrelsen fastlægger på årsmødet, jfr. § 5, retningslinierne for udbetaling af ydelser, hjælp, støtte eller andet til opfyldelse af et eller flere af Fondens formål. Stk. 2. Såfremt hensynet til Fondens formål eller opgaver i det pågældende eller de kommende år taler derfor, kan bestyrelsen frit bestemme, at støtte efter afsnit A pkt. 1.,2. og 3. for det pågældende år ikke uddeles. Stk. 3. Støtte efter afsnit A pkt. 3. kan ydes under en hvilken som helst form, herunder som engangsbeløb, som løbende udbetalinger eller som lavt forrentede eller rentefri lån, og i et hvilket som helst øjemed, herunder som pensioner, understøttelser, uddannelse og andet eller f.eks. som rekreationsrejser eller advokat- eller revisorbistand m.v. Stk. 4. Støtte efter afsnit A pkt. 3. kan ydes til sådanne af de omtalte personer, som bestyrelsen finder værdige dertil, og i det omfang, bestyrelsen efter enhvers trang og fortjeneste finder passende. Stk. 5 (i) Fonden har overdraget sin beholdning af aktier i William Demant Holding A/S til Fondens helejede datterselskab William Demant Invest A/S, der er holdingselskab i William Demant-koncernen. Fonden udøver stemmerettighederne på den aktiepost i William Demant Holding A/S, som William Demant Invest A/S til enhver tid besidder. (ii) Fondens aktier i William Demant Invest A/S må ikke afhændes, så længe Fonden består. (iii) Fondsbestyrelsen skal gennem Fondens stemmeret i William Demant Invest A/S, ? forhindre kapitaludvidelse i William Demant Invest A/S, hvorved Fonden ville miste sin stemmemajoritet i William Demant Invest A/S, ? sikre, at temaer, der omhandler (a) aktieposten i William Demant Holding A/S, (b) eller ændring af formålsbestemmelsen i William Demant Invest A/S og/eller i William Demant Holding A/S indstilles til realitetsbehandling og godkendelse i Fondens bestyrelse, og ? sikre, at beslutninger i William Demant Invest A/S træffes i overensstemmelse med de regler og principper, der er fastlagt i Fondens vedtægter, herunder § 3 A (formålsbestemmelsen).
  • Antal ansatte
   5-9 Medarbejdere (1 årsværk, 3. kvartal 2019)
  • Produktionsenheder
   William Demant Fonden
   P-nr.: 1000261343
   c/o adresse: Kongebakken 9, 2765 Smørum, DK
 • Ledelse

  Direktører Vis direktørhistorik

  Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik

  Tine Susanne Miksch Roed
  1260 København K, DK
  Anna Cecilia Frellsen
  2980 Kokkedal, DK
  Niels Bjørn Christiansen
  (Næstformand)
  2950 Vedbæk, DK
  Lars Nørby Johansen
  (Formand)
  2900 Hellerup, DK
  Jesper Brandgaard
  3140 Ålsgårde, DK
 • Ejere

  Legale ejere Vis ejerhistorik

  Reelle ejere (registreret på cvr.dk)

  • Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.

  Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)

 • Revision

  Regnskabsperiode

  • Første regnskabsperiode: 01-01-84 til 31-12-84
   Regnskabsår: 01.01 til 31.12
 • Tidslinje

  Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (37)

  Bestyrelsesmedlem: Peter Straarup
  Dato: 22.03.2021

  Bestyrelsesmedlem tiltrådt Se tidslinje (37)

  Bestyrelsesmedlem: Tine Susanne Miksch Roed
  Dato: 22.03.2021

Oplysninger

Kongebakken 9
2765 Smørum, DK
CVR-nr. 11628141
Datakilde:
CVR-registeret
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her: Hvorfor vises mine oplysninger?
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.