OverblikSøgehistorikMenuKortsøgningFølger
1 Datterselskab
0 Direktører
0 Ultimative ejere
 • Regnskab

  Se udvikling eller
 • Stamdata

  • Tegningsregel
   Fonden tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse
  • Branchekode
   889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
  • Selskabets formål
   1. Fondens hovedformål er at sikre Lyn Milde ApS's og Milde Reklame ApS's fortsatte beståen i stifternes levende live, og tilsvarende efter at en af stifterne eller begge stiftere er afgået ved døden. De nævnte selskaber og anparterne heri skal således hverken helt eller delvis kunne falde i arv efter stifterne eller en af disse. Stifterne lægger samtidig afgørende vægt på, at de af fonden ejede anpartsselskaber til enhver tid skal være velkonsoliderede og med en egenkapital der efter selskabernes revisors mening er tilstrækkelig stor til den til enhver tid forretningsmæssigt mest hensigtsmæssige drift. 2. I det omfang selskaberne, efter at det under 1) nævnte hovedformål er fyldestgjort, er i stand hertil, skal selskabsmidler overføres til fonden som gaver eller udbytte, efter hvad selskabernes ledelse i samråd med selskabernes revisor finder mest hensigtsmæssigt, nærmere således at beslutning herom træffes på generalforsamlingerne i forbindelse med afslutning af selskabsregnskaberne for hvert enkelt regnskabsår. 3. I det omfang fonden i forbindelse med overførelse af kontante midler i henhold til fornævnte punkt 2) er i stand hertil, efter at alle fondsudgifter, herunder skatter, er betalt, og rimelige henlæggelser foretaget, kan efter bestyrelsens skøn følgende formål varetages: a) Legater eller lån på lempelige vilkår, der fastsættes af bestyrelsen, kan ydes til stifternes livsarvinger eller disses ægtefæller, fortrinsvis til uddannelsesformål eller til hjælp ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed b) Herudover kan fondsmidler anvendes til etablering af fribolig, eller finansiering helt eller delvis af bolig for de under a) nævnte berettigede. c) Endelig kan fondsmidler anvendes efter bestyrelsens skøn til støtte af videnskab, kunst, erhvervsfremme eller sygdomsbekæmpelse. 4. Fondsmidler kan ingensinde tilbageføres eller ydes som lån eller legat til stifterne eller en af disse, hvorved bemærkes, at der udtømmende er gjort rede for mulighederne for at anvende fondsmidler i førnævnte punkter 1, 2, og 3a, b og c.
  • Antal ansatte
   1 Medarbejder (0,09 årsværk, September 2021)
  • Produktionsenheder
   Milde-fonden
   P-nr.: 1003232943
   c/o adresse: Torvet 18, 1, 4800 Nykøbing F, DK
 • Ledelse

 • Ejere

  Legale ejere Vis ejerhistorik

  Reelle ejere (registreret på cvr.dk)

  • Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.

  Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)

 • Revision

  Regnskabsperiode

  • Første regnskabsperiode: 01-01-85 til 31-12-85
   Regnskabsår: 01.01 til 31.12

  Revisor

 • Tidslinje

  Ændrede adresse Se tidslinje (33)

  Adresse: Torvet 18, 1, 4800 Nykøbing F, DK
  Dato: 31.01.2023

  Ændrede adresse Se tidslinje (33)

  Adresse: Torvet 18, 1, 4800 Nykøbing F, DK
  Dato: 22.01.2023
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.