OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -56' -53'
  Bruttofortjeneste -56' -53'
  Personaleomkostninger 75' -80'
  Driftsresultat 19' -133'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder -1.669' 1.295'
  Andre finansielle indtægter 752' 91'
  Andre finansielle omkostninger -128' -25'
  Resultat før skat -1.026' 1.228'
  Skat af årets resultat -127' -
  Årets resultat I alt -1.152' 1.228'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 400' -
  Kapitalandele i associerede virksomheder - 27.942'
  Finansielle anlægsaktiver 400' 27.942'
  Anlægsaktiver 400' 27.942'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.147' -
  Tilgodehavender 1.147' 146'
  Værdipapirer og kapitalandele 23.963' -
  Likvide beholdninger 3.834' 469'
  Omsætningsaktiver 28.944' 616'
  Aktiver I alt 29.344' 28.558'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 40' 40'
  Overført overskud eller underskud 26.432' 27.584'
  Egenkapital 26.472' 27.624'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 4' 4'
  Gæld til associerede virksomheder 867' 854'
  Selskabsskat 127' -
  Anden gæld 0' 75'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.872' 934'
  Gældsforpligtelser 2.872' 934'
  Passiver I alt 29.344' 28.558'
  Likviditetsgrad
  1.008%
  (2020: 66%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2020: 0%)
  Soliditetsgrad
  90%
  (2020: 97%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020
  Valutakode DKK
  Andre eksterne omkostninger -53'
  Bruttofortjeneste -53'
  Personaleomkostninger -80'
  Driftsresultat -133'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.295'
  Andre finansielle indtægter 91'
  Andre finansielle omkostninger -25'
  Resultat før skat 1.228'
  Årets resultat I alt 1.228'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020
  Valutakode DKK
  Kapitalandele i associerede virksomheder 27.942'
  Finansielle anlægsaktiver 27.942'
  Anlægsaktiver 27.942'
  Tilgodehavender 146'
  Likvide beholdninger 469'
  Omsætningsaktiver 616'
  Aktiver I alt 28.558'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 40'
  Overført overskud eller underskud 27.584'
  Egenkapital 27.624'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 4'
  Gæld til associerede virksomheder 854'
  Anden gæld 75'
  Kortfristet gældsforpligtelser 934'
  Gældsforpligtelser 934'
  Passiver I alt 28.558'
  Likviditetsgrad
  66%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  97%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.