Regnskaber samt udvikling i nøgletal for Padk F1 ApS

CVR: 41269278 APS Stiftet 31.03.2020 Status: AKTIV
 • Årsregnskab for 2020 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 31.03.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste -2.801'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 676'
  Andre finansielle indtægter 2.231'
  Andre finansielle omkostninger -3.719'
  Resultat før skat -3.613'
  Skat af årets resultat 341'
  Årets resultat I alt -3.272'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020
  Valutakode DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 44.362'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 63.080'
  Finansielle anlægsaktiver 107.443'
  Anlægsaktiver 107.443'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 40'
  Udskudt skat 341'
  Tilgodehavender 381'
  Likvide beholdninger 4.274'
  Omsætningsaktiver 4.655'
  Aktiver I alt 112.098'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 40'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 676'
  Overført overskud eller underskud 18.213'
  Egenkapital 18.928'
  Langfristede gældsforpligtelser 88.800'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 663'
  Anden gæld 3.706'
  Kortfristet gældsforpligtelser 4.370'
  Gældsforpligtelser 93.170'
  Passiver I alt 112.098'
  Likviditetsgrad
  107%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  17%
Datakilde:
CVR-registeret
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her: Hvorfor vises mine oplysninger?
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.