OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 10.676' 13.505'
  Driftsresultat 8.143' 12.340'
  Andre finansielle omkostninger -787' -1.154'
  Resultat før skat 7.356' 11.186'
  Skat af årets resultat -1.664' -2.267'
  Årets resultat I alt 5.692' 8.919'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 211.000' 210.000'
  Anlægsaktiver 211.000' 210.000'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 23'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 3.600' 2.400'
  Periodeafgrænsningsposter 168' -
  Tilgodehavender 3.768' 2.423'
  Likvide beholdninger 5.868' 2.770'
  Omsætningsaktiver 9.637' 5.193'
  Aktiver I alt 220.637' 215.193'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 41.825' 43.633'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 7.500' -
  Egenkapital 109.325' 103.633'
  Hensættelse til udskudt skat 6.608' 6.543'
  Hensatte forpligtelser 6.608' 6.543'
  Langfristet gæld til banker 5.608' 5.386'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 78.932' 93.187'
  Langfristede gældsforpligtelser 84.540' 98.573'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 14.270' 1.151'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.443' 694'
  Selskabsskat 1.598' 2.140'
  Anden gæld 1.852' 2.459'
  Periodeafgrænsningsposter 0' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 20.164' 6.444'
  Gældsforpligtelser 104.703' 105.017'
  Passiver I alt 220.637' 215.193'
  Likviditetsgrad
  48%
  (2020: 81%)
  Afkastningsgrad
  4%
  (2020: 6%)
  Soliditetsgrad
  50%
  (2020: 48%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 13.505' 14.346'
  Driftsresultat 12.340' 18.530'
  Andre finansielle omkostninger -1.154' -1.776'
  Resultat før skat 11.186' 16.754'
  Skat af årets resultat -2.267' -3.835'
  Årets resultat I alt 8.919' 12.920'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 210.000' 210.000'
  Anlægsaktiver 210.000' 210.000'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23' -
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Andre tilgodehavender 0' 1'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 2.400' 2.262'
  Tilgodehavender 2.423' 2.264'
  Likvide beholdninger 2.770' 4.433'
  Omsætningsaktiver 5.193' 6.697'
  Aktiver I alt 215.193' 216.697'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.000' 1.000'
  Overført overskud eller underskud 43.633' 34.714'
  Egenkapital 103.633' 94.714'
  Hensættelse til udskudt skat 6.543' 6.416'
  Hensatte forpligtelser 6.543' 6.416'
  Langfristet gæld til banker 5.386' 5.914'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 93.187' 94.324'
  Langfristede gældsforpligtelser 98.573' 109.237'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.151' 1.152'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 694' 120'
  Selskabsskat 2.140' 2.228'
  Anden gæld 2.459' 2.829'
  Kortfristet gældsforpligtelser 6.444' 6.329'
  Gældsforpligtelser 105.017' 115.567'
  Passiver I alt 215.193' 216.697'
  Likviditetsgrad
  81%
  (2019: 106%)
  Afkastningsgrad
  6%
  (2019: 9%)
  Soliditetsgrad
  48%
  (2019: 44%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 14.346'
  Driftsresultat 18.530'
  Andre finansielle omkostninger -1.776'
  Resultat før skat 16.754'
  Skat af årets resultat -3.835'
  Årets resultat I alt 12.920'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Materielle anlægsaktiver 210.000'
  Anlægsaktiver 210.000'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0'
  Andre tilgodehavender 1'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 2.262'
  Tilgodehavender 2.264'
  Likvide beholdninger 4.433'
  Omsætningsaktiver 6.697'
  Aktiver I alt 216.697'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 1.000'
  Overført overskud eller underskud 34.714'
  Egenkapital 94.714'
  Hensættelse til udskudt skat 6.416'
  Hensatte forpligtelser 6.416'
  Langfristet gæld til banker 5.914'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 94.324'
  Langfristede gældsforpligtelser 109.237'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.152'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 120'
  Selskabsskat 2.228'
  Anden gæld 2.829'
  Kortfristet gældsforpligtelser 6.329'
  Gældsforpligtelser 115.567'
  Passiver I alt 216.697'
  Likviditetsgrad
  106%
  Afkastningsgrad
  9%
  Soliditetsgrad
  44%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.