OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 3.038' 4.000'
  Driftsresultat 21.602' 13.376'
  Andre finansielle omkostninger -287' -266'
  Resultat før skat 21.315' 13.110'
  Årets resultat I alt 21.315' 13.110'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 83.587' 63.873'
  Anlægsaktiver 83.587' 63.873'
  Likvide beholdninger 1.016' 4.676'
  Omsætningsaktiver 1.016' 4.676'
  Aktiver I alt 84.603' 68.549'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 400' 45.021'
  Overført overskud eller underskud 73.866' 8.610'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 4.500'
  Egenkapital 74.266' 58.131'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 9.316' 8.942'
  Anden gæld 1.021' 1.475'
  Kortfristet gældsforpligtelser 10.337' 10.418'
  Gældsforpligtelser 10.337' 10.418'
  Passiver I alt 84.603' 68.549'
  Likviditetsgrad
  10%
  (2020: 45%)
  Afkastningsgrad
  26%
  (2020: 20%)
  Soliditetsgrad
  88%
  (2020: 85%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 4.000' 4.111'
  Driftsresultat 13.376' 3.903'
  Andre finansielle omkostninger -266' -17'
  Resultat før skat 13.110' 3.886'
  Årets resultat I alt 13.110' 3.886'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 63.873' 54.394'
  Anlægsaktiver 63.873' 54.394'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Tilgodehavender - 0'
  Likvide beholdninger 4.676' 21'
  Omsætningsaktiver 4.676' 21'
  Aktiver I alt 68.549' 54.414'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 45.021' 45.021'
  Overført overskud eller underskud 8.610' -
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 4.500' 3.886'
  Egenkapital 58.131' 48.907'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 8.942' 4.805'
  Anden gæld 1.475' 702'
  Kortfristet gældsforpligtelser 10.418' 5.507'
  Gældsforpligtelser 10.418' 5.507'
  Passiver I alt 68.549' 54.414'
  Likviditetsgrad
  45%
  (2019: 0%)
  Afkastningsgrad
  20%
  (2019: 7%)
  Soliditetsgrad
  85%
  (2019: 90%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 4.111' 4.240'
  Driftsresultat 3.903' 3.900'
  Andre finansielle omkostninger -17' -12'
  Resultat før skat 3.886' 3.888'
  Skat af årets resultat - 0'
  Årets resultat I alt 3.886' 3.888'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 54.394' 45.481'
  Anlægsaktiver 54.394' 45.481'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 1.800'
  Tilgodehavender 0' 1.800'
  Likvide beholdninger 21' 1.868'
  Omsætningsaktiver 21' 3.668'
  Aktiver I alt 54.414' 49.149'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 45.021' 45.021'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.886' 3.888'
  Egenkapital 48.907' 48.909'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 4.805' -
  Anden gæld 702' 240'
  Kortfristet gældsforpligtelser 5.507' 240'
  Gældsforpligtelser 5.507' 240'
  Passiver I alt 54.414' 49.149'
  Likviditetsgrad
  0%
  (2018: 1.528%)
  Afkastningsgrad
  7%
  (2018: 8%)
  Soliditetsgrad
  90%
  (2018: 100%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 4.240' 2.603'
  Driftsresultat 3.900' 2.409'
  Andre finansielle omkostninger -12' -2'
  Resultat før skat 3.888' 2.408'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 3.888' 2.408'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 45.481' 44.964'
  Anlægsaktiver 45.481' 44.964'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 103'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.800' -
  Tilgodehavender 1.800' 103'
  Likvide beholdninger 1.868' 2.758'
  Omsætningsaktiver 3.668' 2.861'
  Aktiver I alt 49.149' 47.824'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 45.021' 45.021'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.888' 2.408'
  Egenkapital 48.909' 47.429'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 103'
  Anden gæld 240' 293'
  Kortfristet gældsforpligtelser 240' 395'
  Gældsforpligtelser 240' 395'
  Passiver I alt 49.149' 47.824'
  Likviditetsgrad
  1.528%
  (2017: 724%)
  Afkastningsgrad
  8%
  (2017: 5%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2017: 99%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 03.05.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 2.603'
  Driftsresultat 2.409'
  Andre finansielle omkostninger -2'
  Resultat før skat 2.408'
  Skat af årets resultat 0'
  Årets resultat I alt 2.408'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017
  Valutakode DKK
  Materielle anlægsaktiver 44.964'
  Anlægsaktiver 44.964'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 103'
  Tilgodehavender 103'
  Likvide beholdninger 2.758'
  Omsætningsaktiver 2.861'
  Aktiver I alt 47.824'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 45.021'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.408'
  Egenkapital 47.429'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 103'
  Anden gæld 293'
  Kortfristet gældsforpligtelser 395'
  Gældsforpligtelser 395'
  Passiver I alt 47.824'
  Likviditetsgrad
  724%
  Afkastningsgrad
  5%
  Soliditetsgrad
  99%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.