OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 10.169' 10.425'
  Driftsresultat 12.169' 14.259'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -1.830' -2.316'
  Resultat før skat 10.339' 11.943'
  Skat af årets resultat -2.275' -2.627'
  Årets resultat I alt 8.065' 9.315'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 180.000' 178.000'
  Anlægsaktiver 180.000' 178.000'
  Andre tilgodehavender 198' 49'
  Periodeafgrænsningsposter 3' 3'
  Tilgodehavender 7.705' 7.344'
  Likvide beholdninger 502' 793'
  Omsætningsaktiver 8.207' 8.138'
  Aktiver I alt 188.207' 186.138'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 51' 51'
  Overført overskud eller underskud 31.442' 23.377'
  Egenkapital 83.492' 75.427'
  Hensættelse til udskudt skat 1.620' 1.158'
  Hensatte forpligtelser 1.620' 1.158'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 71.291' 83.918'
  Langfristede gældsforpligtelser 82.991' 99.418'
  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 12.640' -
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 0' 880'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 1' 234'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 3.900' 7.062'
  Selskabsskat 3.283' 1.762'
  Anden gæld 282' 198'
  Kortfristet gældsforpligtelser 20.105' 10.135'
  Gældsforpligtelser 103.096' 109.553'
  Passiver I alt 188.207' 186.138'
  Likviditetsgrad
  41%
  (2020: 80%)
  Afkastningsgrad
  6%
  (2020: 8%)
  Soliditetsgrad
  44%
  (2020: 41%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 10.425' 10.355'
  Driftsresultat 14.259' 8.575'
  Andre finansielle indtægter 0' 2'
  Andre finansielle omkostninger -2.316' -2.675'
  Resultat før skat 11.943' 5.902'
  Skat af årets resultat -2.627' -1.298'
  Årets resultat I alt 9.315' 4.603'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Materielle anlægsaktiver 178.000' 174.000'
  Anlægsaktiver 178.000' 174.000'
  Andre tilgodehavender 49' 1'
  Periodeafgrænsningsposter 3' 82'
  Tilgodehavender 7.344' 6.164'
  Likvide beholdninger 793' 2.111'
  Omsætningsaktiver 8.138' 8.275'
  Aktiver I alt 186.138' 182.275'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 51' 51'
  Overført overskud eller underskud 23.377' 14.061'
  Egenkapital 75.427' 66.111'
  Hensættelse til udskudt skat 1.158' 293'
  Hensatte forpligtelser 1.158' 293'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 83.918' 83.906'
  Langfristede gældsforpligtelser 99.418' 107.906'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 880' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 234' 7'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 7.062' 6.013'
  Selskabsskat 1.762' 1.668'
  Anden gæld 198' 277'
  Kortfristet gældsforpligtelser 10.135' 7.965'
  Gældsforpligtelser 109.553' 115.871'
  Passiver I alt 186.138' 182.275'
  Likviditetsgrad
  80%
  (2019: 104%)
  Afkastningsgrad
  8%
  (2019: 5%)
  Soliditetsgrad
  41%
  (2019: 36%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 10.355'
  Driftsresultat 8.575'
  Andre finansielle indtægter 2'
  Andre finansielle omkostninger -2.675'
  Resultat før skat 5.902'
  Skat af årets resultat -1.298'
  Årets resultat I alt 4.603'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Materielle anlægsaktiver 174.000'
  Anlægsaktiver 174.000'
  Andre tilgodehavender 1'
  Periodeafgrænsningsposter 82'
  Tilgodehavender 6.164'
  Likvide beholdninger 2.111'
  Omsætningsaktiver 8.275'
  Aktiver I alt 182.275'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 51'
  Overført overskud eller underskud 14.061'
  Egenkapital 66.111'
  Hensættelse til udskudt skat 293'
  Hensatte forpligtelser 293'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 83.906'
  Langfristede gældsforpligtelser 107.906'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 7'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 6.013'
  Selskabsskat 1.668'
  Anden gæld 277'
  Kortfristet gældsforpligtelser 7.965'
  Gældsforpligtelser 115.871'
  Passiver I alt 182.275'
  Likviditetsgrad
  104%
  Afkastningsgrad
  5%
  Soliditetsgrad
  36%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.