OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020-21

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2020 - 30.06.2021

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 96' -
  Andre eksterne omkostninger - -25'
  Bruttofortjeneste 74' -25'
  Andre finansielle omkostninger -24' -10'
  Resultat før skat 49' -35'
  Skat af årets resultat -11' 8'
  Årets resultat I alt 38' -27'

  Balance pr. 30.06.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 785' -
  Materielle anlægsaktiver 785' -
  Anlægsaktiver 785' -
  Fremstillede varer og handelsvarer 0' 648'
  Varebeholdninger 0' 648'
  Likvide beholdninger 0' 8'
  Omsætningsaktiver 0' 656'
  Aktiver I alt 786' 656'

  Balance pr. 30.06.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud -40' -79'
  Egenkapital 10' -29'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 629' 592'
  Anden gæld 147' 92'
  Kortfristet gældsforpligtelser 776' 685'
  Passiver I alt 786' 656'
  Likviditetsgrad
  0%
  (2019-20: 96%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019-20: 0%)
  Soliditetsgrad
  1%
  (2019-20: -4%)
 • Årsregnskab for 2019-20

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2019 - 30.06.2020

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -25' -24'
  Bruttofortjeneste -25' -24'
  Andre finansielle omkostninger -10' -9'
  Resultat før skat -35' -33'
  Skat af årets resultat 8' 7'
  Årets resultat I alt -27' -26'

  Balance pr. 30.06.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 648' 544'
  Varebeholdninger 648' 544'
  Likvide beholdninger 8' 0'
  Omsætningsaktiver 656' 544'
  Aktiver I alt 656' 544'

  Balance pr. 30.06.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud -79' -52'
  Egenkapital -29' -2'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 592' 478'
  Anden gæld 92' 68'
  Kortfristet gældsforpligtelser 685' 546'
  Passiver I alt 656' 544'
  Likviditetsgrad
  96%
  (2018-19: 100%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018-19: 0%)
  Soliditetsgrad
  -4%
  (2018-19: 0%)
 • Årsregnskab for 2018-19

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2018 - 30.06.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -24' -22'
  Bruttofortjeneste -24' -22'
  Andre finansielle omkostninger -9' -10'
  Resultat før skat -33' -32'
  Skat af årets resultat 7' 7'
  Årets resultat I alt -26' -25'

  Balance pr. 30.06.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 544' 520'
  Varebeholdninger 544' 520'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Tilgodehavender - 0'
  Likvide beholdninger 0' 123'
  Omsætningsaktiver 544' 643'
  Aktiver I alt 544' 643'

  Balance pr. 30.06.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud -52' -26'
  Egenkapital -2' 24'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 478' 563'
  Anden gæld 68' 56'
  Kortfristet gældsforpligtelser 546' 619'
  Passiver I alt 544' 643'
  Likviditetsgrad
  100%
  (2017-18: 104%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2017-18: 0%)
  Soliditetsgrad
  0%
  (2017-18: 4%)
 • Årsregnskab for 2017-18

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.07.2017 - 30.06.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -22' -
  Bruttofortjeneste -22' -
  Andre finansielle omkostninger -10' -
  Resultat før skat -32' -1'
  Skat af årets resultat 7' 0'
  Årets resultat I alt -25' -1'

  Balance pr. 30.06.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 520' -
  Varebeholdninger 520' -
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 49'
  Tilgodehavender 0' 49'
  Likvide beholdninger 123' -
  Omsætningsaktiver 643' 49'
  Aktiver I alt 643' 49'

  Balance pr. 30.06.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud -26' -1'
  Egenkapital 24' 49'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 563' -
  Anden gæld 56' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 619' -
  Passiver I alt 643' 49'
  Likviditetsgrad
  104%
  (2016-17: 0%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2016-17: 0%)
  Soliditetsgrad
  4%
  (2016-17: 0%)
 • Årsregnskab for 2016-17

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 05.07.2016 - 30.06.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17
  Valutakode DKK
  Resultat før skat -1'
  Skat af årets resultat 0'
  Årets resultat I alt -1'

  Balance pr. 30.06.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17
  Valutakode DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 49'
  Tilgodehavender 49'
  Omsætningsaktiver 49'
  Aktiver I alt 49'

  Balance pr. 30.06.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 50'
  Overført overskud eller underskud -1'
  Egenkapital 49'
  Passiver I alt 49'
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.