OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 2.961' 2.738'
  Personaleomkostninger -2.946' -2.722'
  Af- og nedskrivninger - 0'
  Driftsresultat 15' 16'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -15' -16'
  Resultat før skat 0' 0'
  Årets resultat I alt 0' 0'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 456' 194'
  Andre tilgodehavender 35' 45'
  Periodeafgrænsningsposter 113' 62'
  Tilgodehavender 604' 301'
  Likvide beholdninger 651' 681'
  Omsætningsaktiver 1.255' 983'
  Aktiver I alt 1.255' 983'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 575' 575'
  Egenkapital 575' 575'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 52' 103'
  Anden gæld 626' 237'
  Periodeafgrænsningsposter 2' 68'
  Kortfristet gældsforpligtelser 680' 408'
  Gældsforpligtelser 680' 408'
  Passiver I alt 1.255' 983'
  Likviditetsgrad
  185%
  (2020: 241%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2020: 2%)
  Soliditetsgrad
  46%
  (2020: 59%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 2.738' 2.911'
  Personaleomkostninger -2.722' -2.898'
  Af- og nedskrivninger 0' 11'
  Driftsresultat 16' 24'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -16' -24'
  Resultat før skat 0' 0'
  Årets resultat I alt 0' 0'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler - 0'
  Materielle anlægsaktiver - 0'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver - 0'
  Finansielle anlægsaktiver - 0'
  Anlægsaktiver - 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 194' 535'
  Andre tilgodehavender 45' 17'
  Periodeafgrænsningsposter 62' 0'
  Tilgodehavender 301' 552'
  Likvide beholdninger 681' 317'
  Omsætningsaktiver 983' 870'
  Aktiver I alt 983' 870'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 575' 575'
  Egenkapital 575' 575'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 103' 50'
  Anden gæld 237' 181'
  Periodeafgrænsningsposter 68' 63'
  Kortfristet gældsforpligtelser 408' 295'
  Gældsforpligtelser 408' 295'
  Passiver I alt 983' 870'
  Likviditetsgrad
  241%
  (2019: 295%)
  Afkastningsgrad
  2%
  (2019: 3%)
  Soliditetsgrad
  59%
  (2019: 66%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 2.911' 5.482'
  Personaleomkostninger -2.898' -5.452'
  Af- og nedskrivninger 11' -13'
  Driftsresultat 24' 16'
  Andre finansielle indtægter 0' -
  Andre finansielle omkostninger -24' -16'
  Resultat før skat 0' 0'
  Årets resultat I alt 0' 0'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 24'
  Materielle anlægsaktiver 0' 24'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0' 348'
  Finansielle anlægsaktiver 0' 348'
  Anlægsaktiver 0' 372'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 535' 508'
  Andre tilgodehavender 17' 386'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 91'
  Tilgodehavender 552' 985'
  Likvide beholdninger 317' 291'
  Omsætningsaktiver 870' 1.276'
  Aktiver I alt 870' 1.648'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 575' 575'
  Egenkapital 575' 575'
  Kortfristet gæld til banker 0' 14'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 50' 205'
  Anden gæld 181' 854'
  Periodeafgrænsningsposter 63' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 295' 1.073'
  Gældsforpligtelser 295' 1.073'
  Passiver I alt 870' 1.648'
  Likviditetsgrad
  295%
  (2018: 119%)
  Afkastningsgrad
  3%
  (2018: 1%)
  Soliditetsgrad
  66%
  (2018: 35%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 5.482' 6.276'
  Personaleomkostninger -5.452' -6.256'
  Af- og nedskrivninger -13' -13'
  Driftsresultat 16' 6'
  Andre finansielle omkostninger -16' -6'
  Resultat før skat 0' 0'
  Årets resultat I alt 0' 0'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 24' 37'
  Materielle anlægsaktiver 24' 37'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 348' 314'
  Finansielle anlægsaktiver 348' 314'
  Anlægsaktiver 372' 352'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 508' 1.915'
  Andre tilgodehavender 386' 51'
  Periodeafgrænsningsposter 91' 136'
  Tilgodehavender 985' 2.102'
  Likvide beholdninger 291' 708'
  Omsætningsaktiver 1.276' 2.810'
  Aktiver I alt 1.648' 3.162'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 575' 575'
  Egenkapital 575' 575'
  Langfristet gæld til banker - 18'
  Langfristede gældsforpligtelser - 18'
  Kortfristet gæld til banker 14' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 205' 184'
  Anden gæld 854' 2.385'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.073' 2.569'
  Gældsforpligtelser 1.073' 2.587'
  Passiver I alt 1.648' 3.162'
  Likviditetsgrad
  119%
  (2017: 109%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2017: 0%)
  Soliditetsgrad
  35%
  (2017: 18%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 6.276' 8.360'
  Personaleomkostninger -6.256' -8.342'
  Af- og nedskrivninger -13' -15'
  Driftsresultat 6' 3'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger -6' -3'
  Resultat før skat 0' 0'
  Årets resultat I alt 0' 0'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 37' 51'
  Materielle anlægsaktiver 37' 51'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 314' 305'
  Finansielle anlægsaktiver 314' 305'
  Anlægsaktiver 352' 355'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.915' 4.065'
  Andre tilgodehavender 51' 200'
  Periodeafgrænsningsposter 136' 128'
  Tilgodehavender 2.102' 4.393'
  Likvide beholdninger 708' 1.298'
  Omsætningsaktiver 2.810' 5.691'
  Aktiver I alt 3.162' 6.046'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 575' 575'
  Egenkapital 575' 575'
  Langfristet gæld til banker 18' 18'
  Langfristede gældsforpligtelser 18' 18'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 184' 74'
  Anden gæld 2.385' 5.379'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.569' 5.453'
  Gældsforpligtelser 2.587' 5.471'
  Passiver I alt 3.162' 6.046'
  Likviditetsgrad
  109%
  (2015-16: 104%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015-16: 0%)
  Soliditetsgrad
  18%
  (2015-16: 10%)
 • Årsregnskab for 2015-16

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.09.2015 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 8.360'
  Personaleomkostninger -8.342'
  Af- og nedskrivninger -15'
  Driftsresultat 3'
  Andre finansielle indtægter 0'
  Andre finansielle omkostninger -3'
  Resultat før skat 0'
  Årets resultat I alt 0'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16
  Valutakode DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 51'
  Materielle anlægsaktiver 51'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 305'
  Finansielle anlægsaktiver 305'
  Anlægsaktiver 355'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.065'
  Andre tilgodehavender 200'
  Periodeafgrænsningsposter 128'
  Tilgodehavender 4.393'
  Likvide beholdninger 1.298'
  Omsætningsaktiver 5.691'
  Aktiver I alt 6.046'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 575'
  Egenkapital 575'
  Langfristet gæld til banker 18'
  Langfristede gældsforpligtelser 18'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 74'
  Anden gæld 5.379'
  Kortfristet gældsforpligtelser 5.453'
  Gældsforpligtelser 5.471'
  Passiver I alt 6.046'
  Likviditetsgrad
  104%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  10%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.