OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 56' 57'
  Af- og nedskrivninger 0' -3'
  Driftsresultat 56' -
  Andre finansielle indtægter 0' 1'
  Andre finansielle omkostninger -8' -9'
  Resultat før skat 47' 46'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 47' 46'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler - 0'
  Materielle anlægsaktiver - 0'
  Anlægsaktiver - 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 42' 14'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Tilgodehavender 42' 15'
  Likvide beholdninger 149' 63'
  Omsætningsaktiver 191' 77'
  Aktiver I alt 191' 77'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 81' 81'
  Overført overskud eller underskud -231' -278'
  Egenkapital -150' -197'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 77' 30'
  Anden gæld 264' 245'
  Kortfristet gældsforpligtelser 341' 275'
  Gældsforpligtelser 341' 275'
  Passiver I alt 191' 77'
  Likviditetsgrad
  56%
  (2020: 28%)
  Afkastningsgrad
  29%
  (2020: 0%)
  Soliditetsgrad
  -78%
  (2020: -255%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 57' 76'
  Af- og nedskrivninger -3' -3'
  Driftsresultat - 73'
  Andre finansielle indtægter 1' 0'
  Andre finansielle omkostninger -9' -14'
  Resultat før skat 46' 59'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 46' 59'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 3'
  Materielle anlægsaktiver 0' 3'
  Anlægsaktiver 0' 3'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14' 29'
  Andre tilgodehavender 0' -
  Tilgodehavender 15' 29'
  Likvide beholdninger 63' 13'
  Omsætningsaktiver 77' 42'
  Aktiver I alt 77' 45'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 81' 81'
  Overført overskud eller underskud -278' -324'
  Egenkapital -197' -243'
  Kortfristet gæld til banker 0' 172'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 30' 30'
  Anden gæld 245' 86'
  Kortfristet gældsforpligtelser 275' 288'
  Gældsforpligtelser 275' 288'
  Passiver I alt 77' 45'
  Likviditetsgrad
  28%
  (2019: 15%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019: 163%)
  Soliditetsgrad
  -255%
  (2019: -543%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 76' 273'
  Af- og nedskrivninger -3' -13'
  Driftsresultat 73' 260'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -14' -20'
  Resultat før skat 59' 241'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 59' 241'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 3' 6'
  Materielle anlægsaktiver 3' 6'
  Anlægsaktiver 3' 6'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29' 199'
  Tilgodehavender 29' 199'
  Likvide beholdninger 13' 9'
  Omsætningsaktiver 42' 208'
  Aktiver I alt 45' 214'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 81' 81'
  Overført overskud eller underskud -324' -383'
  Egenkapital -243' -302'
  Kortfristet gæld til banker 172' 271'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 30' 30'
  Anden gæld 86' 215'
  Kortfristet gældsforpligtelser 288' 516'
  Gældsforpligtelser 288' 516'
  Passiver I alt 45' 214'
  Likviditetsgrad
  15%
  (2018: 40%)
  Afkastningsgrad
  163%
  (2018: 121%)
  Soliditetsgrad
  -543%
  (2018: -141%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 273' 153'
  Personaleomkostninger - 0'
  Af- og nedskrivninger -13' -21'
  Driftsresultat 260' 132'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -20' -24'
  Resultat før skat 241' 108'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 241' 108'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 6' 19'
  Materielle anlægsaktiver 6' 19'
  Anlægsaktiver 6' 19'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 199' 20'
  Tilgodehavender 199' 20'
  Likvide beholdninger 9' 29'
  Omsætningsaktiver 208' 49'
  Aktiver I alt 214' 68'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 81' 81'
  Overført overskud eller underskud -383' -624'
  Egenkapital -302' -543'
  Kortfristet gæld til banker 271' 350'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 30' 35'
  Anden gæld 215' 226'
  Kortfristet gældsforpligtelser 516' 611'
  Gældsforpligtelser 516' 611'
  Passiver I alt 214' 68'
  Likviditetsgrad
  40%
  (2017: 8%)
  Afkastningsgrad
  121%
  (2017: 193%)
  Soliditetsgrad
  -141%
  (2017: -795%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 153' 405'
  Personaleomkostninger 0' -279'
  Af- og nedskrivninger -21' -34'
  Driftsresultat 132' 92'
  Andre finansielle indtægter 0' 1'
  Andre finansielle omkostninger -24' -38'
  Resultat før skat 108' 55'
  Skat af årets resultat 0' -
  Årets resultat I alt 108' 55'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 19' 40'
  Materielle anlægsaktiver 19' 40'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver - 0'
  Finansielle anlægsaktiver - 0'
  Anlægsaktiver 19' 40'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20' 68'
  Periodeafgrænsningsposter - 0'
  Tilgodehavender 20' 68'
  Likvide beholdninger 29' 165'
  Omsætningsaktiver 49' 233'
  Aktiver I alt 68' 272'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 81' 81'
  Overført overskud eller underskud -624' -732'
  Egenkapital -543' -651'
  Kortfristet gæld til banker 350' 647'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 35' -
  Anden gæld 226' 276'
  Kortfristet gældsforpligtelser 611' 923'
  Gældsforpligtelser 611' 923'
  Passiver I alt 68' 272'
  Likviditetsgrad
  8%
  (2016: 25%)
  Afkastningsgrad
  193%
  (2016: 34%)
  Soliditetsgrad
  -795%
  (2016: -239%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 405' 1.058'
  Personaleomkostninger -279' -1.000'
  Af- og nedskrivninger -34' -23'
  Driftsresultat 92' 35'
  Andre finansielle indtægter 1' 0'
  Andre finansielle omkostninger -38' -39'
  Resultat før skat 55' -4'
  Skat af årets resultat - 0'
  Årets resultat I alt 55' -4'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger - 13'
  Andre anlæg og driftsmidler 40' 61'
  Materielle anlægsaktiver 40' 73'
  Andre tilgodehavender - 34'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0' -
  Finansielle anlægsaktiver 0' 34'
  Anlægsaktiver 40' 107'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 68' 198'
  Periodeafgrænsningsposter 0' 10'
  Tilgodehavender 68' 209'
  Likvide beholdninger 165' 355'
  Omsætningsaktiver 233' 564'
  Aktiver I alt 272' 671'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 81' 81'
  Overført overskud eller underskud -732' -787'
  Egenkapital -651' -706'
  Kortfristet gæld til banker 647' -
  Anden gæld 276' 854'
  Kortfristet gældsforpligtelser 923' 1.377'
  Gældsforpligtelser 923' 1.377'
  Passiver I alt 272' 671'
  Likviditetsgrad
  25%
  (2015: 41%)
  Afkastningsgrad
  34%
  (2015: 5%)
  Soliditetsgrad
  -239%
  (2015: -105%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.058' 413'
  Personaleomkostninger -1.000' -932'
  Af- og nedskrivninger -23' -21'
  Driftsresultat 35' -540'
  Andre finansielle indtægter 0' 1'
  Andre finansielle omkostninger -39' -26'
  Resultat før skat -4' -566'
  Skat af årets resultat 0' -53'
  Årets resultat I alt -4' -619'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 13' 17'
  Andre anlæg og driftsmidler 61' 62'
  Materielle anlægsaktiver 73' 79'
  Andre tilgodehavender 34' 31'
  Finansielle anlægsaktiver 34' 31'
  Anlægsaktiver 107' 110'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 198' 84'
  Udskudt skat - 0'
  Periodeafgrænsningsposter 10' 3'
  Tilgodehavender 209' 86'
  Likvide beholdninger 355' 278'
  Omsætningsaktiver 564' 364'
  Aktiver I alt 671' 474'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 81' 81'
  Overført overskud eller underskud -787' -783'
  Egenkapital -706' -702'
  Anden gæld 854' 564'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.377' 1.176'
  Gældsforpligtelser 1.377' 1.176'
  Passiver I alt 671' 474'
  Likviditetsgrad
  41%
  (2014: 31%)
  Afkastningsgrad
  5%
  (2014: -114%)
  Soliditetsgrad
  -105%
  (2014: -148%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 413'
  Personaleomkostninger -932'
  Af- og nedskrivninger -21'
  Driftsresultat -540'
  Andre finansielle indtægter 1'
  Andre finansielle omkostninger -26'
  Resultat før skat -566'
  Skat af årets resultat -53'
  Årets resultat I alt -619'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Grunde og bygninger 17'
  Andre anlæg og driftsmidler 62'
  Materielle anlægsaktiver 79'
  Andre tilgodehavender 31'
  Finansielle anlægsaktiver 31'
  Anlægsaktiver 110'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 84'
  Udskudt skat 0'
  Periodeafgrænsningsposter 3'
  Tilgodehavender 86'
  Likvide beholdninger 278'
  Omsætningsaktiver 364'
  Aktiver I alt 474'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 81'
  Overført overskud eller underskud -783'
  Egenkapital -702'
  Anden gæld 564'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.176'
  Gældsforpligtelser 1.176'
  Passiver I alt 474'
  Likviditetsgrad
  31%
  Afkastningsgrad
  -114%
  Soliditetsgrad
  -148%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.