OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -128' -45'
  Personaleomkostninger -39' -130'
  Driftsresultat -167' -175'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 9.360' -
  Andre finansielle indtægter 161' 0'
  Andre finansielle omkostninger -147' -5'
  Resultat før skat 9.207' -180'
  Skat af årets resultat 27' 40'
  Årets resultat I alt 9.234' -140'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 400' 31.203'
  Finansielle anlægsaktiver 12.400' 31.203'
  Anlægsaktiver 12.400' 31.203'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 61' -
  Andre tilgodehavender 22.360' -
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag - 45'
  Tilgodehavender 22.452' 45'
  Likvide beholdninger 306' 509'
  Omsætningsaktiver 22.759' 554'
  Aktiver I alt 35.159' 31.757'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 29.577' 20.344'
  Egenkapital 34.577' 25.344'
  Hensatte forpligtelser - 6.203'
  Langfristet gæld til banker 0' -
  Langfristede gældsforpligtelser 488' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 32'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 178'
  Anden gæld 94' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 94' 210'
  Gældsforpligtelser 582' 210'
  Passiver I alt 35.159' 31.757'
  Likviditetsgrad
  24.179%
  (2020: 264%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2020: -1%)
  Soliditetsgrad
  98%
  (2020: 80%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -45' -109'
  Personaleomkostninger -130' -145'
  Driftsresultat -175' -254'
  Andre finansielle indtægter 0' 9'
  Andre finansielle omkostninger -5' -
  Resultat før skat -180' -245'
  Skat af årets resultat 40' 37'
  Årets resultat I alt -140' -208'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 31.203' 31.203'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder - 0'
  Finansielle anlægsaktiver 31.203' 31.203'
  Anlægsaktiver 31.203' 31.203'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 45' 44'
  Tilgodehavender 45' 44'
  Likvide beholdninger 509' 513'
  Omsætningsaktiver 554' 557'
  Aktiver I alt 31.757' 31.760'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 20.344' 20.484'
  Egenkapital 25.344' 25.484'
  Hensatte forpligtelser 6.203' 6.203'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 32' 31'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 178' 42'
  Kortfristet gældsforpligtelser 210' 73'
  Gældsforpligtelser 210' 73'
  Passiver I alt 31.757' 31.760'
  Likviditetsgrad
  264%
  (2019: 763%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2019: -1%)
  Soliditetsgrad
  80%
  (2019: 80%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger - -32'
  Bruttofortjeneste -109' -32'
  Personaleomkostninger -145' -
  Driftsresultat -254' -32'
  Andre finansielle indtægter 9' 21'
  Resultat før skat -245' -11'
  Skat af årets resultat 37' 2'
  Årets resultat I alt -208' -9'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 31.203' 25.000'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0' 716'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0' -
  Finansielle anlægsaktiver 31.203' 25.716'
  Anlægsaktiver 31.203' 25.716'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 44' -
  Tilgodehavender 44' 7'
  Likvide beholdninger 513' -
  Omsætningsaktiver 557' 7'
  Aktiver I alt 31.760' 25.723'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 20.484' 20.692'
  Egenkapital 25.484' 25.692'
  Hensatte forpligtelser 6.203' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 31' 31'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 42' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 73' 31'
  Gældsforpligtelser 73' 31'
  Passiver I alt 31.760' 25.723'
  Likviditetsgrad
  763%
  (2018: 23%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2018: 0%)
  Soliditetsgrad
  80%
  (2018: 100%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -32' -32'
  Bruttofortjeneste -32' -32'
  Driftsresultat -32' -32'
  Andre finansielle indtægter 21' 21'
  Resultat før skat -11' -11'
  Skat af årets resultat 2' 3'
  Årets resultat I alt -9' -8'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 25.000' 32.125'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 716' 726'
  Finansielle anlægsaktiver 25.716' 32.851'
  Anlægsaktiver 25.716' 32.851'
  Tilgodehavender 7' 5'
  Likvide beholdninger - 1'
  Omsætningsaktiver 7' 6'
  Aktiver I alt 25.723' 32.857'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 20.692' 20.701'
  Egenkapital 25.692' 25.701'
  Hensatte forpligtelser - 7.125'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 31' 31'
  Kortfristet gældsforpligtelser 31' 31'
  Gældsforpligtelser 31' 31'
  Passiver I alt 25.723' 32.857'
  Likviditetsgrad
  23%
  (2017: 19%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2017: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2017: 78%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -32' -33'
  Bruttofortjeneste -32' -33'
  Driftsresultat -32' -33'
  Andre finansielle indtægter 21' 22'
  Resultat før skat -11' -11'
  Skat af årets resultat 3' 3'
  Årets resultat I alt -8' -9'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 32.125' 32.125'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 726' 736'
  Finansielle anlægsaktiver 32.851' 32.861'
  Anlægsaktiver 32.851' 32.861'
  Tilgodehavender 5' 2'
  Likvide beholdninger 1' 2'
  Omsætningsaktiver 6' 4'
  Aktiver I alt 32.857' 32.865'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 20.701' 20.709'
  Egenkapital 25.701' 25.709'
  Hensatte forpligtelser 7.125' 7.125'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 31' -
  Anden gæld - 31'
  Kortfristet gældsforpligtelser 31' 31'
  Gældsforpligtelser 31' 31'
  Passiver I alt 32.857' 32.865'
  Likviditetsgrad
  19%
  (2016: 13%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2016: 0%)
  Soliditetsgrad
  78%
  (2016: 78%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -33' -34'
  Bruttofortjeneste -33' -34'
  Driftsresultat -33' -34'
  Andre finansielle indtægter 22' 21'
  Resultat før skat -11' -13'
  Skat af årets resultat 3' 3'
  Årets resultat I alt -9' -10'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 32.125' 32.125'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 736' 743'
  Finansielle anlægsaktiver 32.861' 32.868'
  Anlægsaktiver 32.861' 32.868'
  Tilgodehavender 2' 3'
  Likvide beholdninger 2' 3'
  Omsætningsaktiver 4' 6'
  Aktiver I alt 32.865' 32.874'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 20.709' 20.718'
  Egenkapital 25.709' 25.718'
  Hensatte forpligtelser 7.125' 7.125'
  Anden gæld 31' 31'
  Kortfristet gældsforpligtelser 31' 31'
  Gældsforpligtelser 31' 31'
  Passiver I alt 32.865' 32.874'
  Likviditetsgrad
  13%
  (2015: 19%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015: 0%)
  Soliditetsgrad
  78%
  (2015: 78%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2015
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -34' -34'
  Bruttofortjeneste -34' -34'
  Driftsresultat -34' -34'
  Andre finansielle indtægter 21' 21'
  Resultat før skat -13' -13'
  Skat af årets resultat 3' 3'
  Årets resultat I alt -10' -10'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2015
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 32.125' 32.125'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 743' 743'
  Finansielle anlægsaktiver 32.868' 32.868'
  Anlægsaktiver 32.868' 32.868'
  Tilgodehavender 3' 3'
  Likvide beholdninger 3' 3'
  Omsætningsaktiver 6' 6'
  Aktiver I alt 32.874' 32.874'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 20.718' 20.718'
  Egenkapital 25.718' 25.718'
  Hensatte forpligtelser 7.125' 7.125'
  Anden gæld 31' 31'
  Kortfristet gældsforpligtelser 31' 31'
  Gældsforpligtelser 31' 31'
  Passiver I alt 32.874' 32.874'
  Likviditetsgrad
  19%
  (2015: 19%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015: 0%)
  Soliditetsgrad
  78%
  (2015: 78%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger -34' -101'
  Bruttofortjeneste -34' -101'
  Driftsresultat -34' -101'
  Andre finansielle indtægter 21' 27'
  Resultat før skat -13' -74'
  Skat af årets resultat 3' 15'
  Årets resultat I alt -10' -59'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 32.125' 32.125'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 743' 714'
  Finansielle anlægsaktiver 32.868' 32.839'
  Anlægsaktiver 32.868' 32.839'
  Tilgodehavender 3' 18'
  Likvide beholdninger 3' 27'
  Omsætningsaktiver 6' 45'
  Aktiver I alt 32.874' 32.884'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 5.000' 5.000'
  Overført overskud eller underskud 20.718' 20.728'
  Egenkapital 25.718' 25.728'
  Hensatte forpligtelser 7.125' 7.125'
  Anden gæld 31' 31'
  Kortfristet gældsforpligtelser 31' 31'
  Gældsforpligtelser 31' 31'
  Passiver I alt 32.874' 32.884'
  Likviditetsgrad
  19%
  (2014: 145%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2014: 0%)
  Soliditetsgrad
  78%
  (2014: 78%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Andre eksterne omkostninger -101'
  Bruttofortjeneste -101'
  Driftsresultat -101'
  Andre finansielle indtægter 27'
  Resultat før skat -74'
  Skat af årets resultat 15'
  Årets resultat I alt -59'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 32.125'
  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 714'
  Finansielle anlægsaktiver 32.839'
  Anlægsaktiver 32.839'
  Tilgodehavender 18'
  Likvide beholdninger 27'
  Omsætningsaktiver 45'
  Aktiver I alt 32.884'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 5.000'
  Overført overskud eller underskud 20.728'
  Egenkapital 25.728'
  Hensatte forpligtelser 7.125'
  Anden gæld 31'
  Kortfristet gældsforpligtelser 31'
  Gældsforpligtelser 31'
  Passiver I alt 32.884'
  Likviditetsgrad
  145%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  78%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.