OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020-21

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2020 - 30.09.2021

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -13' -75'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 4.322' 2.249'
  Andre finansielle indtægter 70' 77'
  Andre finansielle omkostninger -1' -8'
  Resultat før skat 4.378' 2.244'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 4.378' 2.244'

  Balance pr. 30.09.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver - 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 13.330' 9.117'
  Finansielle anlægsaktiver 13.330' 9.117'
  Anlægsaktiver 13.330' 9.117'
  Varebeholdninger - 0'
  Tilgodehavender 0' 0'
  Værdipapirer og kapitalandele 58' -
  Likvide beholdninger 184' 419'
  Omsætningsaktiver 242' 591'
  Aktiver I alt 13.572' 9.708'

  Balance pr. 30.09.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0' 4.204'
  Overført overskud eller underskud 11.067' 4.485'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.000' 440'
  Egenkapital 13.567' 9.629'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5' 5'
  Anden gæld 0' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 5' 79'
  Gældsforpligtelser 5' 79'
  Passiver I alt 13.572' 9.708'
  Likviditetsgrad
  4.846%
  (2019-20: 744%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019-20: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2019-20: 99%)
 • Årsregnskab for 2019-20

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2019 - 30.09.2020

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -75' -9'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 2.249' 2.077'
  Andre finansielle indtægter 77' -
  Andre finansielle omkostninger -8' 0'
  Resultat før skat 2.244' 2.067'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 2.244' 2.067'

  Balance pr. 30.09.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 9.117' 7.368'
  Finansielle anlægsaktiver 9.117' 7.368'
  Anlægsaktiver 9.117' 7.368'
  Varebeholdninger 0' 17'
  Tilgodehavender 0' -
  Likvide beholdninger 419' 124'
  Omsætningsaktiver 591' 141'
  Aktiver I alt 9.708' 7.509'

  Balance pr. 30.09.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 4.204' 2.455'
  Overført overskud eller underskud 4.485' 4.430'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 440' 111'
  Egenkapital 9.629' 7.496'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5' 5'
  Kortfristet gældsforpligtelser 79' 13'
  Gældsforpligtelser 79' 13'
  Passiver I alt 9.708' 7.509'
  Likviditetsgrad
  744%
  (2018-19: 1.073%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018-19: 0%)
  Soliditetsgrad
  99%
  (2018-19: 100%)
 • Årsregnskab for 2018-19

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2018 - 30.09.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -9' -8'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 2.077' 971'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 2.067' 963'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 2.067' 963'

  Balance pr. 30.09.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 7.368' 5.401'
  Finansielle anlægsaktiver 7.368' 5.401'
  Anlægsaktiver 7.368' 5.401'
  Varebeholdninger 17' -
  Udskudt skat - 0'
  Tilgodehavender - 0'
  Likvide beholdninger 124' 36'
  Omsætningsaktiver 141' 36'
  Aktiver I alt 7.509' 5.438'

  Balance pr. 30.09.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 2.455' 488'
  Overført overskud eller underskud 4.430' 4.441'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 111' -
  Egenkapital 7.496' 5.429'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5' 5'
  Kortfristet gældsforpligtelser 13' 9'
  Gældsforpligtelser 13' 9'
  Passiver I alt 7.509' 5.438'
  Likviditetsgrad
  1.073%
  (2017-18: 405%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2017-18: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2017-18: 100%)
 • Årsregnskab for 2017-18

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2017 - 30.09.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -8' -18'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 971' 697'
  Andre finansielle indtægter 0' 4'
  Andre finansielle omkostninger 0' -3'
  Resultat før skat 963' 679'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 963' 679'

  Balance pr. 30.09.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 5.401' 4.540'
  Finansielle anlægsaktiver 5.401' 4.540'
  Anlægsaktiver 5.401' 4.540'
  Udskudt skat 0' 0'
  Tilgodehavender 0' 0'
  Likvide beholdninger 36' 2'
  Omsætningsaktiver 36' 2'
  Aktiver I alt 5.438' 4.542'

  Balance pr. 30.09.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 488' -
  Overført overskud eller underskud 4.441' 3.966'
  Egenkapital 5.429' 4.466'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5' 5'
  Kortfristet gældsforpligtelser 9' 76'
  Gældsforpligtelser 9' 76'
  Passiver I alt 5.438' 4.542'
  Likviditetsgrad
  405%
  (2016-17: 2%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2016-17: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2016-17: 98%)
 • Årsregnskab for 2016-17

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2016 - 30.09.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -18' -16'
  Af- og nedskrivninger - 0'
  Driftsresultat - -16'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 697' 716'
  Andre finansielle indtægter 4' 0'
  Andre finansielle omkostninger -3' -2'
  Resultat før skat 679' 698'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 679' 698'

  Balance pr. 30.09.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 4.540' 3.898'
  Finansielle anlægsaktiver 4.540' 3.898'
  Anlægsaktiver 4.540' 3.898'
  Udskudt skat 0' 0'
  Tilgodehavender 0' 0'
  Likvide beholdninger 2' 0'
  Omsætningsaktiver 2' 0'
  Aktiver I alt 4.542' 3.898'

  Balance pr. 30.09.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 3.966' 3.342'
  Egenkapital 4.466' 3.842'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5' 5'
  Kortfristet gældsforpligtelser 76' 57'
  Gældsforpligtelser 76' 57'
  Passiver I alt 4.542' 3.898'
  Likviditetsgrad
  2%
  (2015-16: 0%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015-16: 0%)
  Soliditetsgrad
  98%
  (2015-16: 99%)
 • Årsregnskab for 2015-16

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2015 - 30.09.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -16' -19'
  Af- og nedskrivninger 0' -281'
  Driftsresultat -16' -301'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 716' -329'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -2' -2'
  Resultat før skat 698' -632'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 698' -632'

  Balance pr. 30.09.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 3.898' 3.110'
  Finansielle anlægsaktiver 3.898' 3.110'
  Anlægsaktiver 3.898' 3.110'
  Udskudt skat 0' 0'
  Tilgodehavender 0' 0'
  Likvide beholdninger 0' 0'
  Omsætningsaktiver 0' 0'
  Aktiver I alt 3.898' 3.110'

  Balance pr. 30.09.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 3.342' 2.571'
  Egenkapital 3.842' 3.071'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5' 5'
  Gæld til associerede virksomheder - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 57' 39'
  Gældsforpligtelser 57' 39'
  Passiver I alt 3.898' 3.110'
  Likviditetsgrad
  0%
  (2014-15: 1%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2014-15: -10%)
  Soliditetsgrad
  99%
  (2014-15: 99%)
 • Årsregnskab for 2014-15

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2014 - 30.09.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -19' -4'
  Af- og nedskrivninger -281' -54'
  Driftsresultat -301' -59'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder -329' 199'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -2' -2'
  Resultat før skat -632' 138'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -632' 138'

  Balance pr. 30.09.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 281'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 3.110' 3.365'
  Finansielle anlægsaktiver 3.110' 3.365'
  Anlægsaktiver 3.110' 3.647'
  Udskudt skat 0' 0'
  Tilgodehavender 0' 0'
  Likvide beholdninger 0' 9'
  Omsætningsaktiver 0' 9'
  Aktiver I alt 3.110' 3.656'

  Balance pr. 30.09.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 2.571' 3.109'
  Egenkapital 3.071' 3.609'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5' 5'
  Gæld til associerede virksomheder 0' 36'
  Kortfristet gældsforpligtelser 39' 47'
  Gældsforpligtelser 39' 47'
  Passiver I alt 3.110' 3.656'
  Likviditetsgrad
  1%
  (2013-14: 19%)
  Afkastningsgrad
  -10%
  (2013-14: -2%)
  Soliditetsgrad
  99%
  (2013-14: 99%)
 • Årsregnskab for 2013-14

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2013 - 30.09.2014

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste -4'
  Af- og nedskrivninger -54'
  Driftsresultat -59'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 199'
  Andre finansielle indtægter 0'
  Andre finansielle omkostninger -2'
  Resultat før skat 138'
  Skat af årets resultat 0'
  Årets resultat I alt 138'

  Balance pr. 30.09.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Immaterielle anlægsaktiver 281'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 3.365'
  Finansielle anlægsaktiver 3.365'
  Anlægsaktiver 3.647'
  Udskudt skat 0'
  Tilgodehavender 0'
  Likvide beholdninger 9'
  Omsætningsaktiver 9'
  Aktiver I alt 3.656'

  Balance pr. 30.09.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 500'
  Overført overskud eller underskud 3.109'
  Egenkapital 3.609'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5'
  Gæld til associerede virksomheder 36'
  Kortfristet gældsforpligtelser 47'
  Gældsforpligtelser 47'
  Passiver I alt 3.656'
  Likviditetsgrad
  19%
  Afkastningsgrad
  -2%
  Soliditetsgrad
  99%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.