Regnskaber samt udvikling i nøgletal for Moesby Handel A/S

CVR: 10580072 A/S Stiftet 18.12.1986 Status: AKTIV
 • Årsregnskab for 2020-21 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.04.2020 - 31.03.2021

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -6' -8'
  Andre finansielle indtægter 44' 42'
  Resultat før skat 38' 34'
  Skat af årets resultat -8' -7'
  Årets resultat I alt 30' 26'

  Balance pr. 31.03.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 159' 164'
  Andre tilgodehavender 2.912' 2.875'
  Tilgodehavender 3.071' 3.039'
  Likvide beholdninger 2' 3'
  Omsætningsaktiver 3.073' 3.042'
  Aktiver I alt 3.073' 3.042'

  Balance pr. 31.03.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020-21 2019-20
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.100' 1.100'
  Overført overskud eller underskud 1.959' 1.929'
  Egenkapital 3.059' 3.029'
  Selskabsskat 8' 7'
  Anden gæld 6' 6'
  Kortfristet gældsforpligtelser 15' 14'
  Gældsforpligtelser 15' 14'
  Passiver I alt 3.073' 3.042'
  Likviditetsgrad
  20.943%
  (2019-20: 22.266%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019-20: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2019-20: 100%)
 • Årsregnskab for 2019-20 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.04.2019 - 31.03.2020

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -8' -9'
  Andre finansielle indtægter 42' 43'
  Resultat før skat 34' 35'
  Skat af årets resultat -7' -8'
  Årets resultat I alt 26' 27'

  Balance pr. 31.03.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 164' 169'
  Andre tilgodehavender 2.875' 2.846'
  Tilgodehavender 3.039' 3.015'
  Likvide beholdninger 3' 1'
  Omsætningsaktiver 3.042' 3.016'
  Aktiver I alt 3.042' 3.016'

  Balance pr. 31.03.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019-20 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.100' 1.100'
  Overført overskud eller underskud 1.929' 1.902'
  Egenkapital 3.029' 3.002'
  Selskabsskat 7' 8'
  Anden gæld 6' 6'
  Kortfristet gældsforpligtelser 14' 14'
  Gældsforpligtelser 14' 14'
  Passiver I alt 3.042' 3.016'
  Likviditetsgrad
  22.266%
  (2018-19: 21.760%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018-19: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2018-19: 100%)
 • Årsregnskab for 2018-19 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.04.2018 - 31.03.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -9' -7'
  Andre finansielle indtægter 43' 32'
  Resultat før skat 35' 24'
  Skat af årets resultat -8' -5'
  Årets resultat I alt 27' 19'

  Balance pr. 31.03.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 169' 172'
  Andre tilgodehavender 2.846' 2.811'
  Tilgodehavender 3.015' 2.983'
  Likvide beholdninger 1' 4'
  Omsætningsaktiver 3.016' 2.987'
  Aktiver I alt 3.016' 2.987'

  Balance pr. 31.03.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.100' 1.100'
  Overført overskud eller underskud 1.902' 1.875'
  Egenkapital 3.002' 2.975'
  Selskabsskat 8' 5'
  Anden gæld 6' 6'
  Kortfristet gældsforpligtelser 14' 12'
  Gældsforpligtelser 14' 12'
  Passiver I alt 3.016' 2.987'
  Likviditetsgrad
  21.760%
  (2017-18: 25.759%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2017-18: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2017-18: 100%)
 • Årsregnskab for 2017-18 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.04.2017 - 31.03.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -7' -5'
  Andre finansielle indtægter 32' 48'
  Resultat før skat 24' 43'
  Skat af årets resultat -5' -9'
  Årets resultat I alt 19' 33'

  Balance pr. 31.03.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 172' 155'
  Andre tilgodehavender 2.811' 2.805'
  Tilgodehavender 2.983' 2.961'
  Likvide beholdninger 4' 11'
  Omsætningsaktiver 2.987' 2.972'
  Aktiver I alt 2.987' 2.972'

  Balance pr. 31.03.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.100' 1.100'
  Overført overskud eller underskud 1.875' 1.856'
  Egenkapital 2.975' 2.956'
  Selskabsskat 5' 9'
  Anden gæld 6' 6'
  Kortfristet gældsforpligtelser 12' 16'
  Gældsforpligtelser 12' 16'
  Passiver I alt 2.987' 2.972'
  Likviditetsgrad
  25.759%
  (2016-17: 18.945%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2016-17: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2016-17: 99%)
 • Årsregnskab for 2016-17 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.04.2016 - 31.03.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -5' -6'
  Andre finansielle indtægter 48' 45'
  Resultat før skat 43' 39'
  Skat af årets resultat -9' -9'
  Årets resultat I alt 33' 30'

  Balance pr. 31.03.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 155' 157'
  Andre tilgodehavender 2.805' 2.760'
  Tilgodehavender 2.961' 2.917'
  Likvide beholdninger 11' 22'
  Omsætningsaktiver 2.972' 2.938'
  Aktiver I alt 2.972' 2.938'

  Balance pr. 31.03.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.100' 1.100'
  Overført overskud eller underskud 1.856' 1.823'
  Egenkapital 2.956' 2.923'
  Selskabsskat 9' 9'
  Anden gæld 6' 6'
  Kortfristet gældsforpligtelser 16' 15'
  Gældsforpligtelser 16' 15'
  Passiver I alt 2.972' 2.938'
  Likviditetsgrad
  18.945%
  (2015-16: 18.975%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2015-16: 0%)
  Soliditetsgrad
  99%
  (2015-16: 99%)
 • Årsregnskab for 2015-16 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.04.2015 - 31.03.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -6' -7'
  Andre finansielle indtægter 45' 89'
  Resultat før skat 39' 82'
  Skat af årets resultat -9' -20'
  Årets resultat I alt 30' 62'

  Balance pr. 31.03.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 157' 45'
  Andre tilgodehavender 2.760' 2.864'
  Tilgodehavender 2.917' 2.908'
  Likvide beholdninger 22' 11'
  Omsætningsaktiver 2.938' 2.919'
  Aktiver I alt 2.938' 2.919'

  Balance pr. 31.03.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.100' 1.100'
  Overført overskud eller underskud 1.823' 1.793'
  Egenkapital 2.923' 2.893'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 0'
  Selskabsskat 9' 20'
  Anden gæld 6' 6'
  Kortfristet gældsforpligtelser 15' 26'
  Gældsforpligtelser 15' 26'
  Passiver I alt 2.938' 2.919'
  Likviditetsgrad
  18.975%
  (2014-15: 11.092%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2014-15: 0%)
  Soliditetsgrad
  99%
  (2014-15: 99%)
 • Årsregnskab for 2014-15 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.04.2014 - 31.03.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -7' -7'
  Andre finansielle indtægter 89' 115'
  Andre finansielle omkostninger - 0'
  Resultat før skat 82' 108'
  Skat af årets resultat -20' -27'
  Årets resultat I alt 62' 81'

  Balance pr. 31.03.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 45' 0'
  Andre tilgodehavender 2.864' 2.775'
  Tilgodehavender 2.908' 2.775'
  Likvide beholdninger 11' 104'
  Omsætningsaktiver 2.919' 2.879'
  Aktiver I alt 2.919' 2.879'

  Balance pr. 31.03.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15 2013-14
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 1.100' 1.100'
  Overført overskud eller underskud 1.793' 1.731'
  Egenkapital 2.893' 2.831'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 14'
  Selskabsskat 20' 27'
  Anden gæld 6' 6'
  Kortfristet gældsforpligtelser 26' 48'
  Gældsforpligtelser 26' 48'
  Passiver I alt 2.919' 2.879'
  Likviditetsgrad
  11.092%
  (2013-14: 6.034%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2013-14: 0%)
  Soliditetsgrad
  99%
  (2013-14: 98%)
 • Årsregnskab for 2013-14 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.04.2013 - 31.03.2014

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste -7'
  Andre finansielle indtægter 115'
  Andre finansielle omkostninger 0'
  Resultat før skat 108'
  Skat af årets resultat -27'
  Årets resultat I alt 81'

  Balance pr. 31.03.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0'
  Andre tilgodehavender 2.775'
  Tilgodehavender 2.775'
  Likvide beholdninger 104'
  Omsætningsaktiver 2.879'
  Aktiver I alt 2.879'

  Balance pr. 31.03.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2013-14
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 1.100'
  Overført overskud eller underskud 1.731'
  Egenkapital 2.831'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 14'
  Selskabsskat 27'
  Anden gæld 6'
  Kortfristet gældsforpligtelser 48'
  Gældsforpligtelser 48'
  Passiver I alt 2.879'
  Likviditetsgrad
  6.034%
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  98%
Datakilde:
CVR-registeret
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her: Hvorfor vises mine oplysninger?
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.