Forretningsbetingelser

ownr ApS’ vilkår og betingelser

ownr ApS
Stationsparken 26, 2.
2600 Glostrup
E-mail: info@ownr.dk
CVR-nr.: 36 40 88 20

Introduktion

Velkommen til ownr.

ownr ApS (ownr/os/vi/vores) har til hensigt at hjælpe virksomheder og privatpersoner (Brugeren/dig/du) i deres daglige virke med administrationen af og engagement i danske virksomheder. Dette bestræbes opfyldt via vores online platform (Platformen), der forefindes som en gratis version. Herudover tilbydes en række tillægsprodukter og tjenesteydelser, hvor der kan finde egenbetaling sted.

Brugen af Platformen kræver, foruden accepten af nærværende vilkår og betingelser, at du accepterer vores privatlivspolitik.

Vi opfordrer dig derfor til at læse nærværende vilkår og betingelser grundigt igennem.

1 Generelt

Når du besøger, opretter en brugerkonto, benytter, eller køber tjenester på Platformen, accepterer du nærværende vilkår og betingelser. Nærværende vilkår og betingelser tiltrædes ved afkrydsningen af ”Jeg har læst og accepterer vilkår og betingelser” ved oprettelsen af brugerkontoen. Vilkår og betingelser og alle øvrige vilkår og betingelser oplyst og vist i forbindelse med transaktioner på Platformen, hostet af ownr, udgør aftalen mellem Brugeren og ownr i det hele.

2 Ændringer af ownr´s vilkår og betingelser

ownr forbeholder sig retten til løbende at ændre, opdatere eller rette nærværende vilkår og betingelser. Ændringer, opdateringer eller rettelser, vil blive offentliggjort på ownr.dk, og du vil modtage en e-mail med den nye version. Den nye version af ownr´s vilkår og betingelser vil træde i kraft 15 dage efter offentliggørelse.

Dersom du ikke ønsker at den nye version skal gælde for dig, skal du underrette os eller nedlægge din brugerkonto inden for den ovennævnte 15 dages periode.

3 Registrering

Det er gratis at oprette en brugerkonto på ownr.dk. Dit brugernavn og adgangskode giver dig adgang til hele Platformen - udnyttelsen af Platformens fulde potentiale kræver verificering af din identitet via NemID. Dit brugernavn og adgangskode er personligt, og du må ikke videregive, videresælge eller på anden måde videredistribuere dine loginoplysninger. Du forpligter dig til at registrere dig med dit rigtige navn og kontaktoplysninger.

3.1 Sletning af brugerkonto

Du kan til enhver tid og uden yderligere varsel nedlægge eller spærre din brugerkonto ved at sende en meddelelse til kundeservice. Du kan finde kontaktoplysninger til kundeservice øverst på denne side.

3.2 E-mailadresse og mails

Alle informationer og vigtige meddelelser vil blive sendt til din e-mailadresse. Du skal derfor altid sørge for, at den e-mail vi har registeret i dit navn er opdateret.

Ved registreringen af en bruger hos ownr accepterer du, at vi løbende må sende dig e-mails med:
• Notifikationer og underretninger om personer og virksomheder du følger.
• Information nødvendig for bevarelsen og vedligeholdelsen af din bruger.

3.3 Brugerens adgang til egne data

Brugeren har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis ownr ønsker at lukke adgangen til Platformen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Brugeren senest 3 måneder inden lukningen. Brugeren har i denne periode mulighed for at hente indtastet data og uploadede dokumenter ud af systemet.

4 Dataindsamling

ownr indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når brugere og andre anvender Platformen. Denne dataindsamling er anonym, og anvendes med det formål at optimere servicer og indretning af Platformen. Informationen udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om brugere eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at brugeren kan identificeres, uden forudgående indhentet samtykke.

ownr´s privatlivspolitik finder anvendelse ved brugen af Platformen, og kan findes her: https://ownr.dk/pages/privatlivspolitik

4.1 Personoplysninger

Dine personlige oplysninger gives aldrig videre til tredjemand uden dit samtykke, og ownr (som dataansvarlig) indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet sådanne oplysninger, fx i forbindelse med oprettelse af brugerkontoen eller køb af tjenester og ydelser. ownr opbevarer dine personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. ownr ´s sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre at personoplysninger håndteres forsvarligt. ownr kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder at der kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysningerne, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver som bruger således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4.2 Videregivelse af information

De informationer du indtaster ved oprettelsen af din brugerkonto, senere ændringer eller opdateringer behandles fortroligt, og vil kun blive videregivet til tredjemand; (I) hvis der er tale om offentlig tilgængelige oplysninger, (II) hvis vi har modtaget oplysningerne fra en tredjepart uden fortrolighed, (III) hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed, domstol eller tilsvarende offentlig instans, eller (IV) efter forudgående indhentet samtykke fra dig. ownr kræver at enhver offentlig instans, der anmoder om videregivelse af dine oplysninger, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

4.3 Sikkerhed

Indtastet data i Platformen sker uden videre adgang for andre. ownr behandler alt modtaget data med tavshedspligt. Alle sider kører på SSL-krypterede websider (https). ownr har anlagt softwaren med høj sikkerhed og forsvarligt til at forebygge at uvedkommende får adgang til disse data.

ownr kan ikke holdes ansvarlig for uvedkommendes opnået adgang til dine data som følge af en uforsvarlig udvist adfærd, der kan tilregnes dig eller andre du måtte have givet adgang til din brugerkonto.

Har du mistanke om at andre, uden din tilladelse, har adgang til din brugerkonto, skal du straks kontakte kundeservice. En kundeservicemedarbejder vil herefter straks kunne nulstille eller spærre din brugerkonto, og sende dig nye loginoplysninger.

4.4 Dine rettigheder

Du har som bruger, vis data er genstand for behandling, (I) ret til at få oplyst om vi behandler personoplysninger omhandlende dig, (II) ret til indsigt i de personoplysninger vi måtte have på dig, (III) ret til at gøre indsigelser mod vores uberettiget behandling af dine personoplysninger, (IV) ret til berigtigelse og sletning af indhentet data, såfremt oplysningerne er fejlagtige eller indhentet i strid med dine ønsker eller lovgivning, og (V) ret til tilbagekaldelse af tidligere afgivet samtykke.

Ønsker du at gøre brug af ovenstående muligheder, skal du rette henvendelse pr. mail til vores kundeservice på info@ownr.dk.

5 Ydelser og rådgivning

Som bruger af Platformen kan du tilkøbe udvalgte tjenesteydelser. Prisen for den enkelte tjenesteydelse vil altid fremgå klart og tydeligt, inden du acceptere bestillingen af ydelsen.

Ved bestillingen af en tjenesteydelse giver du samtykke til at udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes, og at du efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen. Du kan indtil påbegyndelsestidspunktet ændre eller fortryde din bestilling.

ownr er ikke en revisions-, regnskabs- eller advokatvirksomhed, og vi leverer derfor ikke revisions-, regnskabs-, skatterelaterede tjenesteydelser eller konkret juridisk rådgivning. Alle sådanne tjenesteydelser leveres udelukkende af vores partnere og de bærer det fulde ansvar for sådanne tjenesteydelser.

5.1 Bestilling af selskabsændring

Bestillingen af en selskabsændring sker via Platformen, hvor du angiver de nye informationer for selskabet. Herefter får du tilsendt et ekstraordinært generalforsamlingsprotokollat til underskrivning. Når protokollat er underskrevet og betalingen har fundet sted, vil ændringen blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Du kan følge med i processen under ”Selskabsændring”. Når ændringen er gennemført modtage du en notifikation på ”Mit overblik”. Eksekveringen af den ønskede ændring varetages af en af vores partnere.

5.2 Upload af dokumenter og afgivelse af personoplysninger

Du har som bruger af Platformen mulighed for selv at uploade dokumenter til Platformen, og afgive personoplysninger på fysiske personer. ownr indestår ikke for indholdet og ægtheden af disse dokumenter eller de anførte personoplysninger. Ved brugen af Platformen forpligter du dig til at respektere og behandle personoplysninger på en forsvarlig og lovlig måde.

5.3 Information fra ownr

ownr forbeholder sig retten til at videreformidler oplysninger fra vores partner på Platformen, herunder generelle nyheder, oplysninger samt profiler tilhørende de enkelte partnere. Vi kontrollerer ikke disse oplysninger og bærer intet ansvar for sådanne oplysninger over for dig eller nogen anden person. Eventuelle oplysninger fra ownr skal udelukkende anses som værende vejledende og udgør ikke revisions-, regnskabs-, skatterelateret eller juridisk rådgivning. Du bør derfor være opmærksom på og udvise forsigtighed i forhold til sådanne oplysninger, da anvendelse af disse oplysninger er på eget ansvar.

6 Ansvarsbegrænsning

ownr tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud. I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har ownr ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil ske, hvor færrest mulige brugere vil blive påvirket af det. Adgangen til ownr´s software udvikles løbende, og ownr giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti. ownr kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Platformen. ownr er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira eller indtrædelse af hændelser der kan karakterers som force majeure. Det er brugerens eget ansvar at tage lokal back-up, efter eget behov, af data indtastet eller dokumenter uploadet til Platformen.

ownr indestår ikke for ægtheden af de offentlig tilgængelige oplysninger gengivet på Platformen, men formidler blot oplysningerne loyalt.

7 Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Når du besøger, opretter en brugerkonto, benytter, eller køber tjenester på Platformen indvilliger du i at respektere alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder tilhørende ownr, og de til enhver tid værende partnervirksomheders immaterielle rettigheder vist på ownr.dk.

Hvis ikke dette overholdes kan ownr slette din bruger uden varsel. Hvis du ønsker at citere, anvende varemærker tilhørende ownr eller på anden måde omtale ownr, skal du anmode ownr om skriftlig tilladelse hertil.

8 Kundens brugsret

8.1 Kunden får ved betaling af den aftalte abonnementsafgift til ownr en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke overdragelig ret til at tilgå og anvende Services samt at lade de aftalte, af Kundens udpegede ansatte (herefter samlet ”Slutbrugere”) tilgå og anvende Services.

8.2 Kunden må alene anvende Servicen gennem menneskelig interaktion. Robotbrugere (RPA) eller anden form for scripting eller AI anvendelse af Software og services fra ownr er ikke inkluderet i nærværende aftale, men kan aftales i en tillægsaftale.

8.3 Services må alene anvendes til Kundens interne forretningsformål (f.eks. lagring af oplysninger, grafikker, analyser eller andet materiale med henblik på internt brug), af det aftalte antal Slutbrugere og inden for de aftalte rammer. Kunden indestår for, at Kunden eller Kundens Slutbrugere ikke anvender Services i strid med tinglysningslovens § 50 c stk. 8, til ulovlige formål eller, eller forsøger at opnå adgang til områder af Services, som ikke er tiltænkt benyttet af Kunden, eller lader uvedkommende tredjemand anvende Services.

8.4 Kunden er ansvarlig for al brug af Kundens brugerkonto, og er forpligtet til at beskytte Kundens Login Oplysninger for at forhindre et evt. misbrug af Serviceydelsen.

8.5 Ved misbrug af Serviceydelsen forstås blandt andet, men ikke udtømmende, uberettiget anvendelse af tredjemand, automatiske udtræk uden forudgående accept fra ownr via API’er, RPA, Scraping Tools og/eller lignende teknologier, der på anden vis skaber en uberettiget adgang til Serviceydelsen og/eller Serviceydelsens bagvedliggende infrastruktur.

8.6 Endelig er Kunden forpligtet til at sikre, at Serviceydelsen ikke bliver anvendt på en måde, som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering, eller som kan medføre skade på ownrs omdømme eller aktiver i øvrigt. Overtrædelse af denne bestemmelse fra Kundens side er væsentlig misligholdelse af nærværende aftale, og giver ownr ret til straks at ophæve aftaleforholdet med Kunden. Kunden kan ikke kræve erstatning for tab eller følgetab, som Kunden måtte lide som følge af en sådan berettiget ophævelse fra ownr’s side.

9 Tvister

Aftalen reguleres efter dansk lovgivning og alle tvister udsprunget heraf, skal løses ved en dansk domstol som værneting.

Gældende fra den 14. marts 2019.

Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.