Sådan behandler vi dine data

Hvem er dataansvarlig?

ownr ApS – CVR 36 40 88 20, ownr, er dataansvarlig for behandlingen af de afgivne personoplysninger. Du kan kontakte ownr på følgende måder:

Telefon: +45 70 60 59 19
Mail: info@ownr.dk
Adresse: Stationsparken 26, 2 – 2600 Glostrup.

Nedenfor kan du gøre dig klogere på, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 • Hvad er formålet med behandlingen?

  Formålet med ownrs behandling af dine personoplysninger kan samlet set beskrives som ”Kundeadministration”.

  Ved ”Kundeadministration” forstås ownrs behandling af dine personoplysninger, som led i indgåelsen af en kontrakt og udførelsen af en eller flere tjenesteydelser på foranledning af dig. Den indgåede kontrakt, er i denne sammenhæng oprettelsen og brugen af din ownr scout bruger.

 • Hvad er hjemlen for behandlingen?

  ownrs behandling af dine personoplysninger til formålet ”Kundeadministration” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, b. ”Behandlingen af nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som du, den registrerede, er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.”

 • Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De behandlede personoplysninger regnes som værende almindelige personoplysninger, og kan inddeles i følgende kategorier:

  • Fulde navn
  • Kontaktoplysninger – Telefonnummer og mailadresse

 • Hvem videregives mine personoplysninger til?

  Som led i behandlingen af dine personoplysninger, videregiver ownr dine personoplysninger til ownrs databehandlere

  Databehandler

  Personoplysninger afgivet til ownr behandles af vores databehandler WEB Coders ApS.

  Der foreligger en databehandleraftale mellem ownr og vores databehandlere, hvilket sikre at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

 • Videregives mine personoplysninger til modtagere i tredjelande?

  Ownr videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

 • Hvor lang tid opbevares mine personoplysninger?

  Afgivet personoplysninger til ownr slettes eller gøres uidentificerbar, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlet. Helt kontrakt slettes dine personoplysninger eller gøres uidentificerbar 30 dage efter lukningen af din bruger.

 • Hvilke rettigheder har jeg?

  ownrs behandling af dine personoplysninger giver dig følgende rettigheder:

  Ret til indsigt

  Indsigtsretten giver dig ret til at få bekræftet om ownr, som dataansvarlig, behandler personoplysninger om dig, og i givet fald modtage en kopi af disse oplysninger, herudover få oplyst formålet og omfanget af vores behandling af dine personoplysninger mv.

  Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

  Ret til sletning

  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til dataportabilitet

  Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger du selv har afgivet til ownr.

 • Hvordan tilbagekalder jeg et samtykke?

  Beror ownrs behandlingen af dine personoplysninger på dit samtykke, kan du til enhver tid og uden begrundelse tilbagekalde dette samtykke.

  Tilbagekalder du dit samtykke, bliver dine behandlede personoplysninger slettet fra ownrs systemer indenfor 30 dage.

 • Hvem kan jeg klage til?

  Hvis du ønsker at klage over ownrs behandling af dine personoplysninger, skal klagen indgives til Datatilsynet, som kan kontaktes på følgende måder:

  Telefon: +45 33 19 32 00
  Mail: dt@datatilsynet.dk
  Adresse: Borgergade 28, 5 - 1300 København K

 • Hvilke personoplysninger er jeg forpligtet til at afgive?

  Samtlige personoplysninger ownr beder dig afgive, er nødvendige for oprettelsen og bevaringen af en ownr scout bruger.

 • Hvorvidt der foretages automatiske afgørelser, herunder profilering, på baggrund af de afgivne personoplysninger?

  Dine personoplysninger vil aldrig være genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering, eller anvendt til direkte markedsføring.

Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.