INSIGHTLEADERSHIP IVS

Fruebjergvej 3

2100 København Ø


Årsrapport

31. december 2017 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2019
Jens Christian Aagenæs
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenINSIGHTLEADERSHIP IVS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
CVR-nr:39201011
Regnskabsår:31/12/2017 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Der har ikke være aktivitet i selskabet i regnskabsåret 2018.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 31. dec. 2017 - 31. dec. 2018

Note 2017/18 -
kr. kr.
Resultat af ordinær primær drift 0
Ordinært resultat før skat 0
Skat af årets resultat 0
Årets resultat 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 0
I alt 0

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Andre tilgodehavender 1
Tilgodehavender i alt 1
Likvide beholdninger 0
Omsætningsaktiver i alt 1
Aktiver i alt 1

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1
Egenkapital i alt 1
Passiver i alt 1

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Selsakbet er sambeskattet med sit moderseskab og hæfter for eventuelle skatter i koncernen.

 

2. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Ingen bistand Jens Chrstian Aaagenæs Fruebjergvej 3 2100 København Ø true false false true 392010112017-12-312018-12-31 392010112017-12-312018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 392010112018-12-31 iso4217:DKK