Tds.dk ApS

Østergården 6, 3 mf

2635 Ishøj


Årsrapport

5. maj 2017 - 30. april 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/10/2018
Tomasz Skambara
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTds.dk ApS
Østergården 6, 3 mf
2635 Ishøj
CVR-nr:38621572
Regnskabsår:05/05/2017 - 30/04/2018

Ledelsesberetning

Virksomheden har ingen omsætning haft i løbet af 1 regnskabsår. 

Årsagen til det er manglende bankkonto da ingen banker ville åbne en for Tds.dk Aps

Med andre ord har Tds.dk Aps ikke har haft nogen aktiviteter der genererede udgifter eller indtægter.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Ingen omsætning

Resultatopgørelse 5. maj 2017 - 30. apr. 2018

Note 2017/18 -
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger 0
Bruttoresultat 0
Resultat af ordinær primær drift 0
Ordinært resultat før skat 0
Årets resultat 0

Balance 30. april 2018

Aktiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Likvide beholdninger 50.000
Omsætningsaktiver i alt 50.000
Aktiver i alt 50.000

Balance 30. april 2018

Passiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Egenkapital i alt 50.000
Passiver i alt 50.000
true false false false Ingen bistand Tomasz Skambara Østergården 6, 3. mf. 2635 Ishøj 386215722017-05-052018-04-30 386215722018-04-30 iso4217:DKK