Aarhus Cosmetics IVS

Hjelmensgade 1, 2 sal

8000 Aarhus C


Årsrapport

5. april 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den
19/06/2017
Kristian Skipper-Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAarhus Cosmetics IVS
Hjelmensgade 1, 2 sal
8000 Aarhus C
e-mailadresse:kskipperpedersen@hotmail.com
CVR-nr:37586064
Regnskabsår:05/04/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseJyske Bank
Østergade 4
8000 Aarhus C
DK Danmark

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.


 

Resultatopgørelse 5. apr 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 -
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger -5.923
Bruttoresultat -5.923
Resultat af ordinær primær drift -5.923
Ordinært resultat før skat -5.923
Årets resultat -5.923

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 -
kr. kr.
Likvide beholdninger 11.052
Omsætningsaktiver i alt 11.052
Aktiver i alt 11.052

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 15.000
Overført resultat -5.923
Egenkapital i alt 9.077
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.975
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.975
Gældsforpligtelser i alt 1.975
Passiver i alt 11.052
true false false false true Ingen bistand Kristian Skipper-Pedersen Hjelmensgade 1, 2. sal 8000 Aarhus C 375860642016-04-052016-12-31 375860642016-12-31 iso4217:DKK