OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning - 0'
  Andre eksterne omkostninger - -42.505'
  Bruttofortjeneste -29.969' -42.505'
  Driftsresultat -29.969' -42.505'
  Andre finansielle indtægter 99.302' 93.632'
  Andre finansielle omkostninger -2.334' -1.739'
  Resultat før skat 66.999' 49.388'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 66.999' 49.388'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger - 218.815'
  Materielle anlægsaktiver 528.833' 218.815'
  Finansielle anlægsaktiver 1.260.080' 1.262.074'
  Anlægsaktiver 1.788.913' 1.480.890'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0'
  Andre tilgodehavender 13.413' 18.378'
  Periodeafgrænsningsposter 256' 1.895'
  Tilgodehavender 13.669' 20.273'
  Likvide beholdninger 11.198' 65.122'
  Omsætningsaktiver 24.867' 85.394'
  Aktiver I alt 1.813.780' 1.566.284'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 147.745' 132.492'
  Overført overskud eller underskud 1.653.268' 1.433.282'
  Egenkapital 1.801.013' 1.565.774'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.998' 20'
  Periodeafgrænsningsposter 769' 490'
  Kortfristet gældsforpligtelser 12.767' 510'
  Gældsforpligtelser 12.767' 510'
  Passiver I alt 1.813.780' 1.566.284'
  Likviditetsgrad
  195%
  (2020: 16.756%)
  Afkastningsgrad
  -2%
  (2020: -3%)
  Soliditetsgrad
  99%
  (2020: 100%)
 • Årsregnskab for 2020

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' -17.867'
  Andre eksterne omkostninger -42.505' -
  Bruttofortjeneste -42.505' -17.867'
  Driftsresultat -42.505' -17.867'
  Andre finansielle indtægter 93.632' 50.235'
  Andre finansielle omkostninger -1.739' -204'
  Resultat før skat 49.388' 32.165'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 49.388' 32.165'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Grunde og bygninger 218.815' 179.777'
  Materielle anlægsaktiver 218.815' 179.777'
  Finansielle anlægsaktiver 1.262.074' 1.058.122'
  Anlægsaktiver 1.480.890' 1.237.899'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 2.368'
  Andre tilgodehavender 18.378' 9.784'
  Periodeafgrænsningsposter 1.895' -
  Tilgodehavender 20.273' 12.341'
  Likvide beholdninger 65.122' 65.039'
  Omsætningsaktiver 85.394' 77.381'
  Aktiver I alt 1.566.284' 1.315.280'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 132.492' 114.258'
  Overført overskud eller underskud 1.433.282' 1.201.004'
  Egenkapital 1.565.774' 1.103.033'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 20' 18'
  Periodeafgrænsningsposter 490' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 510' 18'
  Gældsforpligtelser 510' 18'
  Passiver I alt 1.566.284' 1.315.280'
  Likviditetsgrad
  16.756%
  (2019: 429.892%)
  Afkastningsgrad
  -3%
  (2019: -1%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2019: 100%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.04.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning -17.867'
  Bruttofortjeneste -17.867'
  Driftsresultat -17.867'
  Andre finansielle indtægter 50.235'
  Andre finansielle omkostninger -204'
  Resultat før skat 32.165'
  Skat af årets resultat 0'
  Årets resultat I alt 32.165'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Grunde og bygninger 179.777'
  Materielle anlægsaktiver 179.777'
  Finansielle anlægsaktiver 1.058.122'
  Anlægsaktiver 1.237.899'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.368'
  Andre tilgodehavender 9.784'
  Tilgodehavender 12.341'
  Likvide beholdninger 65.039'
  Omsætningsaktiver 77.381'
  Aktiver I alt 1.315.280'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 114.258'
  Overført overskud eller underskud 1.201.004'
  Egenkapital 1.103.033'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 18'
  Kortfristet gældsforpligtelser 18'
  Gældsforpligtelser 18'
  Passiver I alt 1.315.280'
  Likviditetsgrad
  429.892%
  Afkastningsgrad
  -1%
  Soliditetsgrad
  100%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.