OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 4.412' -17.077'
  Personaleomkostninger -34.989' -14.206'
  Af- og nedskrivninger -92' -44'
  Driftsresultat -30.669' -31.326'
  Andre finansielle indtægter 1.255' 2.244'
  Andre finansielle omkostninger -27.164' -585'
  Resultat før skat -56.578' -29.667'
  Skat af årets resultat 5.976' 4.340'
  Årets resultat I alt -50.602' -25.328'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 24' -
  Materielle anlægsaktiver 364' 362'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 10.140' 6.030'
  Finansielle anlægsaktiver 10.140' 6.030'
  Anlægsaktiver 10.504' 6.392'
  Fremstillede varer og handelsvarer 783' -
  Varebeholdninger 783' -
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.951' 315'
  Andre tilgodehavender 3.308' 5.605'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 6.094' 4.340'
  Periodeafgrænsningsposter 4.626' 4.630'
  Tilgodehavender 16.979' 14.889'
  Likvide beholdninger 2.530' 933'
  Omsætningsaktiver 20.293' 15.823'
  Aktiver I alt 30.796' 22.215'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 13.000' 13.000'
  Overført overskud eller underskud -75.930' -25.328'
  Egenkapital -62.930' -12.328'
  Hensatte forpligtelser 128' 128'
  Langfristede gældsforpligtelser 16.953' 14.807'
  Kortfristet gæld til banker 5.200' 4.511'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 737' 3.495'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.666' 6.353'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 49.972' 3.982'
  Anden gæld 6.614' 1.266'
  Kortfristet gældsforpligtelser 76.646' 19.608'
  Gældsforpligtelser 93.598' 34.415'
  Passiver I alt 30.796' 22.215'
  Likviditetsgrad
  26%
  (2018-19: 81%)
  Afkastningsgrad
  -100%
  (2018-19: -141%)
  Soliditetsgrad
  -204%
  (2018-19: -55%)
 • Årsregnskab for 2018-19

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.12.2018 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste -17.077'
  Personaleomkostninger -14.206'
  Af- og nedskrivninger -44'
  Driftsresultat -31.326'
  Andre finansielle indtægter 2.244'
  Andre finansielle omkostninger -585'
  Resultat før skat -29.667'
  Skat af årets resultat 4.340'
  Årets resultat I alt -25.328'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19
  Valutakode DKK
  Materielle anlægsaktiver 362'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 6.030'
  Finansielle anlægsaktiver 6.030'
  Anlægsaktiver 6.392'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 315'
  Andre tilgodehavender 5.605'
  Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 4.340'
  Periodeafgrænsningsposter 4.630'
  Tilgodehavender 14.889'
  Likvide beholdninger 933'
  Omsætningsaktiver 15.823'
  Aktiver I alt 22.215'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 13.000'
  Overført overskud eller underskud -25.328'
  Egenkapital -12.328'
  Hensatte forpligtelser 128'
  Langfristede gældsforpligtelser 14.807'
  Kortfristet gæld til banker 4.511'
  Modtagne forudbetalinger fra kunder 3.495'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.353'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 3.982'
  Anden gæld 1.266'
  Kortfristet gældsforpligtelser 19.608'
  Gældsforpligtelser 34.415'
  Passiver I alt 22.215'
  Likviditetsgrad
  81%
  Afkastningsgrad
  -141%
  Soliditetsgrad
  -55%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.