OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 0'
  Bruttofortjeneste 0' 0'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Af- og nedskrivninger 0' 0'
  Driftsresultat 0' 0'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -4' -2'
  Resultat før skat -4' -2'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -4' -2'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0' 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0' 0'
  Finansielle anlægsaktiver 0' 0'
  Anlægsaktiver 0' 0'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 0'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Tilgodehavender 0' 0'
  Værdipapirer og kapitalandele 0' 0'
  Likvide beholdninger 761' 848'
  Omsætningsaktiver 761' 848'
  Aktiver I alt 761' 848'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 505' 509'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 0'
  Egenkapital 555' 559'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 0'
  Hensatte forpligtelser 0' 0'
  Langfristet gæld til banker 0' 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 0'
  Langfristet selskabsskat 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet gæld til banker 0' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 0'
  Gæld til associerede virksomheder 0' 0'
  Selskabsskat 0' 0'
  Anden gæld 206' 289'
  Kortfristet gældsforpligtelser 206' 289'
  Gældsforpligtelser 206' 289'
  Passiver I alt 761' 848'
  Likviditetsgrad
  369%
  (2020: 293%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2020: 0%)
  Soliditetsgrad
  73%
  (2020: 66%)
 • Årsregnskab for 2020

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 896'
  Andre eksterne omkostninger - -50'
  Bruttofortjeneste 0' 846'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Af- og nedskrivninger 0' -336'
  Driftsresultat 0' 510'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger -2' 0'
  Resultat før skat -2' 510'
  Skat af årets resultat 0' -112'
  Årets resultat I alt -2' 398'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0' 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0' 0'
  Finansielle anlægsaktiver 0' 0'
  Anlægsaktiver 0' 0'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 0'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Tilgodehavender 0' 4'
  Værdipapirer og kapitalandele 0' 0'
  Likvide beholdninger 848' 814'
  Omsætningsaktiver 848' 818'
  Aktiver I alt 848' 818'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 50' 50'
  Overført overskud eller underskud 509' 398'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 0'
  Egenkapital 559' 448'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 0'
  Hensatte forpligtelser 0' 0'
  Langfristet gæld til banker 0' 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 0'
  Langfristet selskabsskat 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet gæld til banker 0' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 0'
  Gæld til associerede virksomheder 0' 0'
  Selskabsskat 0' 0'
  Anden gæld 289' 370'
  Kortfristet gældsforpligtelser 289' 370'
  Gældsforpligtelser 289' 370'
  Passiver I alt 848' 818'
  Likviditetsgrad
  293%
  (2018-19: 221%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018-19: 62%)
  Soliditetsgrad
  66%
  (2018-19: 55%)
 • Årsregnskab for 2018-19

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.10.2018 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 896'
  Andre eksterne omkostninger -50'
  Bruttofortjeneste 846'
  Personaleomkostninger 0'
  Af- og nedskrivninger -336'
  Driftsresultat 510'
  Andre finansielle indtægter 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver 0'
  Andre finansielle omkostninger 0'
  Resultat før skat 510'
  Skat af årets resultat -112'
  Årets resultat I alt 398'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19
  Valutakode DKK
  Goodwill 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0'
  Grunde og bygninger 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0'
  Materielle anlægsaktiver 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0'
  Finansielle anlægsaktiver 0'
  Anlægsaktiver 0'
  Råvarer og hjælpematerialer 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0'
  Varebeholdninger 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0'
  Andre tilgodehavender 0'
  Tilgodehavender 4'
  Værdipapirer og kapitalandele 0'
  Likvide beholdninger 814'
  Omsætningsaktiver 818'
  Aktiver I alt 818'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 50'
  Overført overskud eller underskud 398'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0'
  Egenkapital 448'
  Hensættelse til udskudt skat 0'
  Hensatte forpligtelser 0'
  Langfristet gæld til banker 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0'
  Langfristet selskabsskat 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0'
  Kortfristet gæld til banker 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0'
  Gæld til associerede virksomheder 0'
  Selskabsskat 0'
  Anden gæld 370'
  Kortfristet gældsforpligtelser 370'
  Gældsforpligtelser 370'
  Passiver I alt 818'
  Likviditetsgrad
  221%
  Afkastningsgrad
  62%
  Soliditetsgrad
  55%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.