OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 43.261' 41.691'
  Bruttofortjeneste 43.261' 41.691'
  Driftsresultat 23.730' 26.558'
  Andre finansielle omkostninger -165' -9'
  Resultat før skat 23.565' 26.549'
  Skat af årets resultat -13.211' -37'
  Årets resultat I alt 10.354' 26.512'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 209.425' -
  Materielle anlægsaktiver 209.425' 198.192'
  Anlægsaktiver 209.425' 198.192'
  Andre tilgodehavender 9.559' 5.089'
  Tilgodehavender 9.559' 5.089'
  Likvide beholdninger 13.582' 891'
  Omsætningsaktiver 23.141' 5.980'
  Aktiver I alt 232.566' 204.172'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 36.736' 26.382'
  Egenkapital 37.236' 26.882'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 17.315' -
  Gæld til tilknyttede virksomheder 178.015' 177.290'
  Kortfristet gældsforpligtelser 195.330' 177.290'
  Gældsforpligtelser - 177.290'
  Passiver I alt 232.566' 204.172'
  Likviditetsgrad
  12%
  (2019: 3%)
  Afkastningsgrad
  10%
  (2019: 13%)
  Soliditetsgrad
  16%
  (2019: 13%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 41.691' 1.202'
  Direkte omkostninger - 0'
  Bruttofortjeneste 41.691' -
  Personaleomkostninger - 0'
  Driftsresultat 26.558' -164'
  Andre finansielle omkostninger -9' -3'
  Resultat før skat 26.549' -167'
  Skat af årets resultat -37' -
  Årets resultat I alt 26.512' -130'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler - 43.861'
  Materielle anlægsaktiver 198.192' 43.861'
  Finansielle anlægsaktiver - 37'
  Anlægsaktiver 198.192' 43.898'
  Andre tilgodehavender 5.089' 10.007'
  Tilgodehavender 5.089' 10.007'
  Likvide beholdninger 891' 497'
  Omsætningsaktiver 5.980' 10.504'
  Aktiver I alt 204.172' 54.402'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 500' 500'
  Overført overskud eller underskud 26.382' -130'
  Egenkapital 26.882' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 343'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 177.290' 53.020'
  Anden gæld - 669'
  Kortfristet gældsforpligtelser 177.290' 54.032'
  Gældsforpligtelser 177.290' 54.032'
  Passiver I alt 204.172' 54.402'
  Likviditetsgrad
  3%
  (2018: 0%)
  Afkastningsgrad
  13%
  (2018: 0%)
  Soliditetsgrad
  13%
  (2018: 0%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 10.04.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 1.202'
  Direkte omkostninger 0'
  Personaleomkostninger 0'
  Driftsresultat -164'
  Andre finansielle omkostninger -3'
  Resultat før skat -167'
  Årets resultat I alt -130'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018
  Valutakode DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 43.861'
  Materielle anlægsaktiver 43.861'
  Finansielle anlægsaktiver 37'
  Anlægsaktiver 43.898'
  Andre tilgodehavender 10.007'
  Tilgodehavender 10.007'
  Likvide beholdninger 497'
  Omsætningsaktiver 10.504'
  Aktiver I alt 54.402'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 500'
  Overført overskud eller underskud -130'
  Egenkapital 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 343'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 53.020'
  Anden gæld 669'
  Kortfristet gældsforpligtelser 54.032'
  Gældsforpligtelser 54.032'
  Passiver I alt 54.402'
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.