OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2020

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 0'
  Andre eksterne omkostninger - 0'
  Bruttofortjeneste 0' 0'
  Personaleomkostninger - 0'
  Af- og nedskrivninger - 0'
  Driftsresultat 0' 0'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver - 0'
  Andre finansielle omkostninger - 0'
  Resultat før skat 0' 0'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 0' 0'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill - 0'
  Immaterielle anlægsaktiver - 0'
  Grunde og bygninger - 0'
  Andre anlæg og driftsmidler - 0'
  Materielle anlægsaktiver - 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder - 0'
  Finansielle anlægsaktiver - 0'
  Anlægsaktiver - 0'
  Råvarer og hjælpematerialer - 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer - 0'
  Varebeholdninger - 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning - 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Tilgodehavender - 0'
  Likvide beholdninger 0' 0'
  Omsætningsaktiver 0' 0'
  Aktiver I alt 0' 0'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 0' 0'
  Overført overskud eller underskud - 0'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0'
  Egenkapital 0' 0'
  Hensættelse til udskudt skat - 0'
  Hensatte forpligtelser - 0'
  Langfristet gæld til banker - 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter - 0'
  Langfristet selskabsskat - 0'
  Langfristede gældsforpligtelser - 0'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 0'
  Gæld til associerede virksomheder - 0'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser - 0'
  Gældsforpligtelser - 0'
  Passiver I alt 0' 0'
  Afkastningsgrad
  0%
  (2019: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2019: 100%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 0'
  Andre eksterne omkostninger 0' 0'
  Bruttofortjeneste 0' 0'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Af- og nedskrivninger 0' 0'
  Driftsresultat 0' 0'
  Andre finansielle indtægter 0' 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver 0' 0'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 0' 0'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 0' 0'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 0' 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0' 0'
  Grunde og bygninger 0' 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0' 0'
  Materielle anlægsaktiver 0' 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0' 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0' 0'
  Finansielle anlægsaktiver 0' 0'
  Anlægsaktiver 0' 0'
  Råvarer og hjælpematerialer 0' 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0' 0'
  Varebeholdninger 0' 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 0' 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 0'
  Andre tilgodehavender 0' 0'
  Tilgodehavender 0' 0'
  Værdipapirer og kapitalandele - 0'
  Likvide beholdninger 0' 0'
  Omsætningsaktiver 0' 0'
  Aktiver I alt 0' 0'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 0' 0'
  Overført overskud eller underskud 0' 0'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 0'
  Egenkapital 0' 0'
  Hensættelse til udskudt skat 0' 0'
  Hensatte forpligtelser 0' 0'
  Langfristet gæld til banker 0' 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0' 0'
  Langfristet selskabsskat 0' 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0' 0'
  Kortfristet gæld til banker 0' 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0' 0'
  Gæld til associerede virksomheder 0' 0'
  Selskabsskat 0' 0'
  Anden gæld 0' 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 0' 0'
  Gældsforpligtelser 0' 0'
  Passiver I alt 0' 0'
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018: 0%)
  Soliditetsgrad
  100%
  (2018: 100%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 23.02.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 0'
  Andre eksterne omkostninger 0'
  Bruttofortjeneste 0'
  Personaleomkostninger 0'
  Af- og nedskrivninger 0'
  Driftsresultat 0'
  Andre finansielle indtægter 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver 0'
  Andre finansielle omkostninger 0'
  Resultat før skat 0'
  Skat af årets resultat 0'
  Årets resultat I alt 0'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018
  Valutakode DKK
  Goodwill 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0'
  Grunde og bygninger 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0'
  Materielle anlægsaktiver 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0'
  Finansielle anlægsaktiver 0'
  Anlægsaktiver 0'
  Råvarer og hjælpematerialer 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0'
  Varebeholdninger 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0'
  Andre tilgodehavender 0'
  Tilgodehavender 0'
  Værdipapirer og kapitalandele 0'
  Likvide beholdninger 0'
  Omsætningsaktiver 0'
  Aktiver I alt 0'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 0'
  Overført overskud eller underskud 0'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0'
  Egenkapital 0'
  Hensættelse til udskudt skat 0'
  Hensatte forpligtelser 0'
  Langfristet gæld til banker 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0'
  Langfristet selskabsskat 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0'
  Kortfristet gæld til banker 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0'
  Gæld til associerede virksomheder 0'
  Selskabsskat 0'
  Anden gæld 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 0'
  Gældsforpligtelser 0'
  Passiver I alt 0'
  Afkastningsgrad
  0%
  Soliditetsgrad
  100%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.