OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 59' 26'
  Personaleomkostninger -5' -
  Af- og nedskrivninger -3' 0'
  Andre driftsomkostninger -37' -2'
  Driftsresultat 14' 23'
  Andre finansielle omkostninger 0' -11'
  Resultat før skat 14' 12'
  Skat af årets resultat -3' -3'
  Årets resultat I alt 11' 10'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 4' 133'
  Varebeholdninger 4' 133'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 5'
  Andre tilgodehavender - 1'
  Tilgodehavender - 14'
  Likvide beholdninger 127' 3'
  Omsætningsaktiver 131' 150'
  Aktiver I alt 131' 150'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -13' -24'
  Egenkapital 67' 56'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 14' -
  Selskabsskat 3' -
  Anden gæld 21' 87'
  Kortfristet gældsforpligtelser 64' 94'
  Gældsforpligtelser 64' 94'
  Passiver I alt 131' 150'
  Likviditetsgrad
  204%
  (2020: 160%)
  Afkastningsgrad
  11%
  (2020: 16%)
  Soliditetsgrad
  51%
  (2020: 38%)
 • Årsregnskab for 2020

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning - 19'
  Direkte omkostninger - -12'
  Andre eksterne omkostninger - 0'
  Bruttofortjeneste 26' 0'
  Af- og nedskrivninger 0' 0'
  Andre driftsomkostninger -2' -
  Driftsresultat 23' 0'
  Andre finansielle omkostninger -11' 0'
  Resultat før skat 12' 0'
  Skat af årets resultat -3' 0'
  Årets resultat I alt 10' 0'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 133' 146'
  Varebeholdninger 133' 146'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5' -
  Andre tilgodehavender 1' 0'
  Tilgodehavender 14' 10'
  Likvide beholdninger 3' 5'
  Omsætningsaktiver 150' 162'
  Aktiver I alt 150' 162'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -24' -33'
  Egenkapital 56' 47'
  Anden gæld 87' 115'
  Kortfristet gældsforpligtelser 94' 115'
  Gældsforpligtelser 94' 115'
  Passiver I alt 150' 162'
  Likviditetsgrad
  160%
  (2019: 146%)
  Afkastningsgrad
  16%
  (2019: 0%)
  Soliditetsgrad
  38%
  (2019: 31%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 03.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 19' 24'
  Direkte omkostninger -12' -9'
  Andre eksterne omkostninger 0' -11'
  Bruttofortjeneste 0' 4'
  Af- og nedskrivninger 0' -3'
  Driftsresultat 0' 1'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 0' 1'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 0' 0'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 146' 146'
  Varebeholdninger 146' 146'
  Andre tilgodehavender 0' -
  Tilgodehavender 10' 10'
  Likvide beholdninger 5' 5'
  Omsætningsaktiver 162' 162'
  Aktiver I alt 162' 162'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018-19
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -33' -33'
  Egenkapital 47' 47'
  Anden gæld 115' 115'
  Kortfristet gældsforpligtelser 115' 115'
  Gældsforpligtelser 115' 115'
  Passiver I alt 162' 162'
  Likviditetsgrad
  146%
  (2018-19: 141%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2018-19: 0%)
  Soliditetsgrad
  31%
  (2018-19: 29%)
 • Årsregnskab for 2018-19

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 03.01.2018 - 02.01.2019

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 24' 36'
  Direkte omkostninger -9' -11'
  Andre eksterne omkostninger -11' -
  Bruttofortjeneste 4' 25'
  Af- og nedskrivninger -3' -24'
  Driftsresultat 1' 1'
  Andre finansielle omkostninger 0' -
  Resultat før skat 1' 1'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 0' 1'

  Balance pr. 02.01.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 146' 101'
  Varebeholdninger 146' 101'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Tilgodehavender 10' 11'
  Likvide beholdninger 5' 9'
  Omsætningsaktiver 162' 121'
  Aktiver I alt 162' 121'

  Balance pr. 02.01.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018-19 2017-18
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -33' -34'
  Egenkapital 47' 46'
  Anden gæld 115' 75'
  Kortfristet gældsforpligtelser 115' 75'
  Gældsforpligtelser 115' 75'
  Passiver I alt 162' 121'
  Likviditetsgrad
  141%
  (2017-18: 162%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2017-18: 1%)
  Soliditetsgrad
  29%
  (2017-18: 38%)
 • Årsregnskab for 2017-18

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 03.01.2017 - 02.01.2018

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 36' 87'
  Direkte omkostninger -11' -26'
  Bruttofortjeneste 25' 61'
  Personaleomkostninger - -9'
  Af- og nedskrivninger -24' -48'
  Driftsresultat 1' 3'
  Andre finansielle omkostninger - 0'
  Resultat før skat 1' 3'
  Skat af årets resultat 0' -1'
  Årets resultat I alt 1' 2'

  Balance pr. 02.01.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 101' 110'
  Varebeholdninger 101' 110'
  Andre tilgodehavender 0' 3'
  Tilgodehavender 11' 14'
  Likvide beholdninger 9' 13'
  Omsætningsaktiver 121' 137'
  Aktiver I alt 121' 137'

  Balance pr. 02.01.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017-18 2016-17
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -34' -35'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0'
  Egenkapital 46' 45'
  Anden gæld 75' 91'
  Kortfristet gældsforpligtelser 75' 91'
  Gældsforpligtelser 75' 91'
  Passiver I alt 121' 137'
  Likviditetsgrad
  162%
  (2016-17: 149%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2016-17: 2%)
  Soliditetsgrad
  38%
  (2016-17: 33%)
 • Årsregnskab for 2016-17

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 03.01.2016 - 02.01.2017

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 87' 123'
  Direkte omkostninger -26' -29'
  Bruttofortjeneste 61' 94'
  Personaleomkostninger -9' -
  Af- og nedskrivninger -48' -128'
  Driftsresultat 3' -34'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 3' -34'
  Skat af årets resultat -1' 8'
  Årets resultat I alt 2' -26'

  Balance pr. 02.01.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Fremstillede varer og handelsvarer 110' 115'
  Varebeholdninger 110' 115'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 3'
  Andre tilgodehavender 3' 14'
  Tilgodehavender 14' 28'
  Likvide beholdninger 13' 4'
  Omsætningsaktiver 137' 147'
  Aktiver I alt 137' 147'

  Balance pr. 02.01.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016-17 2015-16
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -35' -37'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 0'
  Egenkapital 45' 43'
  Anden gæld 91' 104'
  Kortfristet gældsforpligtelser 91' 104'
  Gældsforpligtelser 91' 104'
  Passiver I alt 137' 147'
  Likviditetsgrad
  149%
  (2015-16: 141%)
  Afkastningsgrad
  2%
  (2015-16: -23%)
  Soliditetsgrad
  33%
  (2015-16: 29%)
 • Årsregnskab for 2015-16

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 03.01.2015 - 02.01.2016

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 123' 20'
  Direkte omkostninger -29' -
  Andre eksterne omkostninger - -35'
  Bruttofortjeneste 94' -14'
  Personaleomkostninger - 0'
  Af- og nedskrivninger -128' 0'
  Driftsresultat -34' -14'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver - 0'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat -34' -14'
  Skat af årets resultat 8' 4'
  Årets resultat I alt -26' -11'

  Balance pr. 02.01.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill - 0'
  Immaterielle anlægsaktiver - 0'
  Grunde og bygninger - 0'
  Andre anlæg og driftsmidler - 0'
  Materielle anlægsaktiver - 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder - 0'
  Finansielle anlægsaktiver - 0'
  Anlægsaktiver - 0'
  Råvarer og hjælpematerialer - 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 115' 144'
  Varebeholdninger 115' 144'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3' 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning - 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Andre tilgodehavender 14' 0'
  Tilgodehavender 28' 4'
  Værdipapirer og kapitalandele - 0'
  Likvide beholdninger 4' 15'
  Omsætningsaktiver 147' 162'
  Aktiver I alt 147' 162'

  Balance pr. 02.01.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015-16 2014-15
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -37' -11'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0' 0'
  Egenkapital 43' 69'
  Hensættelse til udskudt skat - 0'
  Hensatte forpligtelser - 0'
  Langfristet gæld til banker - 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter - 0'
  Langfristet selskabsskat - 0'
  Langfristede gældsforpligtelser - 0'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 0'
  Gæld til associerede virksomheder - 0'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 104' 93'
  Kortfristet gældsforpligtelser 104' 93'
  Gældsforpligtelser 104' 93'
  Passiver I alt 147' 162'
  Likviditetsgrad
  141%
  (2014-15: 174%)
  Afkastningsgrad
  -23%
  (2014-15: -9%)
  Soliditetsgrad
  29%
  (2014-15: 43%)
 • Årsregnskab for 2014-15

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 03.01.2014 - 02.01.2015

  Beløb i hele tusinder 2014-15
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 20'
  Andre eksterne omkostninger -35'
  Bruttofortjeneste -14'
  Personaleomkostninger 0'
  Af- og nedskrivninger 0'
  Driftsresultat -14'
  Andre finansielle indtægter 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver 0'
  Andre finansielle omkostninger 0'
  Resultat før skat -14'
  Skat af årets resultat 4'
  Årets resultat I alt -11'

  Balance pr. 02.01.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15
  Valutakode DKK
  Goodwill 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0'
  Grunde og bygninger 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0'
  Materielle anlægsaktiver 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0'
  Finansielle anlægsaktiver 0'
  Anlægsaktiver 0'
  Råvarer og hjælpematerialer 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 144'
  Varebeholdninger 144'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0'
  Andre tilgodehavender 0'
  Tilgodehavender 4'
  Værdipapirer og kapitalandele 0'
  Likvide beholdninger 15'
  Omsætningsaktiver 162'
  Aktiver I alt 162'

  Balance pr. 02.01.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014-15
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 80'
  Overført overskud eller underskud -11'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0'
  Egenkapital 69'
  Hensættelse til udskudt skat 0'
  Hensatte forpligtelser 0'
  Langfristet gæld til banker 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0'
  Langfristet selskabsskat 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0'
  Kortfristet gæld til banker 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0'
  Gæld til associerede virksomheder 0'
  Selskabsskat 0'
  Anden gæld 93'
  Kortfristet gældsforpligtelser 93'
  Gældsforpligtelser 93'
  Passiver I alt 162'
  Likviditetsgrad
  174%
  Afkastningsgrad
  -9%
  Soliditetsgrad
  43%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.