Regnskaber samt udvikling i nøgletal for Parfume Outlet ApS

CVR: 35248315 APS Stiftet 13.05.2013 Status: UNDER KONKURS Reklamebeskyttet
 • Årsregnskab for 2019 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 315' 753'
  Personaleomkostninger -928' -765'
  Af- og nedskrivninger -15' -15'
  Driftsresultat -628' -27'
  Resultat før skat -628' -27'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -628' -27'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 45' 60'
  Materielle anlægsaktiver 45' 60'
  Anlægsaktiver 45' 60'
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.606' 1.606'
  Varebeholdninger 1.606' 1.606'
  Andre tilgodehavender 50' 50'
  Tilgodehavender 50' 50'
  Likvide beholdninger 189' 471'
  Omsætningsaktiver 1.845' 2.127'
  Aktiver I alt 1.890' 2.187'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -936' -308'
  Egenkapital -856' -228'
  Anden gæld 2.746' 2.414'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.746' 2.414'
  Gældsforpligtelser 2.746' 2.414'
  Passiver I alt 1.890' 2.187'
  Likviditetsgrad
  67%
  (2018: 88%)
  Afkastningsgrad
  -33%
  (2018: -1%)
  Soliditetsgrad
  -45%
  (2018: -10%)
 • Årsregnskab for 2018 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger - 1.683'
  Bruttofortjeneste 753' 1.683'
  Personaleomkostninger -765' -1.657'
  Af- og nedskrivninger -15' -
  Andre driftsomkostninger - -16'
  Driftsresultat -27' 10'
  Resultat før skat -27' 10'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -27' 10'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill - 75'
  Immaterielle anlægsaktiver - 75'
  Andre anlæg og driftsmidler 60' -
  Materielle anlægsaktiver 60' -
  Anlægsaktiver 60' 75'
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.606' 1.551'
  Varebeholdninger 1.606' 1.551'
  Andre tilgodehavender 50' 50'
  Tilgodehavender 50' 50'
  Likvide beholdninger 471' 276'
  Omsætningsaktiver 2.127' 1.877'
  Aktiver I alt 2.187' 1.952'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -308' -281'
  Egenkapital -228' -201'
  Anden gæld 2.414' 2.103'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.414' 2.153'
  Gældsforpligtelser 2.414' 2.153'
  Passiver I alt 2.187' 1.952'
  Likviditetsgrad
  88%
  (2017: 87%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2017: 1%)
  Soliditetsgrad
  -10%
  (2017: -10%)
 • Årsregnskab for 2017 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Andre eksterne omkostninger 1.683' -
  Bruttofortjeneste 1.683' 1.389'
  Personaleomkostninger -1.657' -
  Andre driftsomkostninger -16' -22'
  Driftsresultat 10' -62'
  Resultat før skat 10' -62'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 10' -62'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill 75' -
  Immaterielle anlægsaktiver 75' -
  Andre anlæg og driftsmidler - 75'
  Materielle anlægsaktiver - 75'
  Anlægsaktiver 75' 75'
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.551' 1.599'
  Varebeholdninger 1.551' 1.599'
  Andre tilgodehavender 50' 50'
  Tilgodehavender 50' 50'
  Likvide beholdninger 276' 166'
  Omsætningsaktiver 1.877' 1.815'
  Aktiver I alt 1.952' 1.890'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -281' -291'
  Egenkapital -201' -211'
  Anden gæld 2.103' 2.101'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.153' 2.101'
  Gældsforpligtelser 2.153' 2.101'
  Passiver I alt 1.952' 1.890'
  Likviditetsgrad
  87%
  (2016: 86%)
  Afkastningsgrad
  1%
  (2016: -3%)
  Soliditetsgrad
  -10%
  (2016: -11%)
 • Årsregnskab for 2016 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.389' 1.583'
  Andre driftsomkostninger -22' -30'
  Driftsresultat -62' 196'
  Resultat før skat -62' 196'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -62' 196'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 75' 90'
  Materielle anlægsaktiver 75' 90'
  Andre tilgodehavender - 0'
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver - 0'
  Finansielle anlægsaktiver - 0'
  Anlægsaktiver 75' 90'
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.599' 1.253'
  Varebeholdninger 1.599' 1.253'
  Andre tilgodehavender 50' 0'
  Tilgodehavender 50' 0'
  Likvide beholdninger 166' 402'
  Omsætningsaktiver 1.815' 1.654'
  Aktiver I alt 1.890' 1.744'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -291' -230'
  Egenkapital -211' -150'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 2.101' 1.894'
  Kortfristet gældsforpligtelser 2.101' 1.894'
  Gældsforpligtelser 2.101' 1.894'
  Passiver I alt 1.890' 1.744'
  Likviditetsgrad
  86%
  (2015: 87%)
  Afkastningsgrad
  -3%
  (2015: 11%)
  Soliditetsgrad
  -11%
  (2015: -9%)
 • Årsregnskab for 2015 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste 1.583' 372'
  Andre driftsomkostninger -30' -383'
  Driftsresultat 196' -501'
  Resultat før skat 196' -501'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt 196' -501'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Andre anlæg og driftsmidler 90' -
  Materielle anlægsaktiver 90' -
  Andre tilgodehavender 0' -
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 0' 58'
  Finansielle anlægsaktiver 0' 58'
  Anlægsaktiver 90' 58'
  Fremstillede varer og handelsvarer 1.253' 851'
  Varebeholdninger 1.253' 851'
  Andre tilgodehavender 0' 80'
  Tilgodehavender 0' 80'
  Likvide beholdninger 402' 0'
  Omsætningsaktiver 1.654' 931'
  Aktiver I alt 1.744' 988'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 80' 80'
  Overført overskud eller underskud -230' -426'
  Egenkapital -150' -346'
  Kortfristet gæld til banker 0' 835'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 44'
  Selskabsskat 0' 25'
  Anden gæld 1.894' 429'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.894' 1.334'
  Gældsforpligtelser 1.894' 1.334'
  Passiver I alt 1.744' 988'
  Likviditetsgrad
  87%
  (2014: 70%)
  Afkastningsgrad
  11%
  (2014: -51%)
  Soliditetsgrad
  -9%
  (2014: -35%)
 • Årsregnskab for 2014 Hent årsrapport (PDF)

  Resultatopgørelse 01.01.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Bruttofortjeneste 372'
  Andre driftsomkostninger -383'
  Driftsresultat -501'
  Resultat før skat -501'
  Skat af årets resultat 0'
  Årets resultat I alt -501'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 58'
  Finansielle anlægsaktiver 58'
  Anlægsaktiver 58'
  Fremstillede varer og handelsvarer 851'
  Varebeholdninger 851'
  Andre tilgodehavender 80'
  Tilgodehavender 80'
  Likvide beholdninger 0'
  Omsætningsaktiver 931'
  Aktiver I alt 988'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 80'
  Overført overskud eller underskud -426'
  Egenkapital -346'
  Kortfristet gæld til banker 835'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 44'
  Selskabsskat 25'
  Anden gæld 429'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.334'
  Gældsforpligtelser 1.334'
  Passiver I alt 988'
  Likviditetsgrad
  70%
  Afkastningsgrad
  -51%
  Soliditetsgrad
  -35%
Datakilde:
CVR-registeret
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her: Hvorfor vises mine oplysninger?
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.