OverblikTæt påMenuFølgerLive
 • Årsregnskab for 2021

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -10' -13'
  Driftsresultat -10' -13'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -129' -280'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 3' 69'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Andre finansielle omkostninger 0' -78'
  Resultat før skat -137' -302'
  Skat af årets resultat 0' 2'
  Årets resultat I alt -137' -300'

  Balance pr. 31.12.2021 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 0'
  Finansielle anlægsaktiver - 0'
  Anlægsaktiver - 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Andre tilgodehavender 9' 9'
  Tilgodehavender 9' 78'
  Likvide beholdninger 7' 37'
  Omsætningsaktiver 16' 115'
  Aktiver I alt 16' 115'

  Balance pr. 31.12.2021 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2021 2020
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 40' 0'
  Overført overskud eller underskud -585' -448'
  Egenkapital -545' -448'
  Hensatte forpligtelser 503' 227'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 17' 9'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 1' -
  Anden gæld 0' 184'
  Kortfristet gældsforpligtelser 58' 336'
  Gældsforpligtelser 58' 336'
  Passiver I alt 16' 115'
  Likviditetsgrad
  27%
  (2020: 34%)
  Afkastningsgrad
  -62%
  (2020: -12%)
  Soliditetsgrad
  -3.423%
  (2020: -390%)
 • Årsregnskab for 2020

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -13' -10'
  Driftsresultat -13' -10'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -280' -89'
  Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 69' -
  Andre finansielle indtægter 0' 36'
  Andre finansielle omkostninger -78' -44'
  Resultat før skat -302' -107'
  Skat af årets resultat 2' 1'
  Årets resultat I alt -300' -106'

  Balance pr. 31.12.2020 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0' 85'
  Finansielle anlægsaktiver 0' 85'
  Anlægsaktiver 0' 85'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0' 1.508'
  Andre tilgodehavender 9' 9'
  Tilgodehavender 78' 1.646'
  Likvide beholdninger 37' 1'
  Omsætningsaktiver 115' 1.647'
  Aktiver I alt 115' 1.732'

  Balance pr. 31.12.2020 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2020 2019
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 0' 0'
  Overført overskud eller underskud -448' -148'
  Egenkapital -448' -148'
  Hensatte forpligtelser 227' -
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 9' 9'
  Anden gæld 184' -
  Kortfristet gældsforpligtelser 336' 1.879'
  Gældsforpligtelser 336' 1.879'
  Passiver I alt 115' 1.732'
  Likviditetsgrad
  34%
  (2019: 88%)
  Afkastningsgrad
  -12%
  (2019: -1%)
  Soliditetsgrad
  -390%
  (2019: -9%)
 • Årsregnskab for 2019

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -10' -21'
  Driftsresultat -10' -21'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -89' -9'
  Andre finansielle indtægter 36' 17'
  Andre finansielle omkostninger -44' -26'
  Resultat før skat -107' -39'
  Skat af årets resultat 1' 0'
  Årets resultat I alt -106' -39'

  Balance pr. 31.12.2019 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 85' 142'
  Finansielle anlægsaktiver 85' 142'
  Anlægsaktiver 85' 142'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 1.508' 657'
  Andre tilgodehavender 9' 9'
  Tilgodehavender 1.646' 666'
  Likvide beholdninger 1' 3'
  Omsætningsaktiver 1.647' 669'
  Aktiver I alt 1.732' 810'

  Balance pr. 31.12.2019 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2019 2018
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 0' 0'
  Overført overskud eller underskud -148' -104'
  Egenkapital -148' -42'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 9' 5'
  Anden gæld - 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 1.879' 852'
  Gældsforpligtelser 1.879' 852'
  Passiver I alt 1.732' 810'
  Likviditetsgrad
  88%
  (2018: 78%)
  Afkastningsgrad
  -1%
  (2018: -3%)
  Soliditetsgrad
  -9%
  (2018: -5%)
 • Årsregnskab for 2018

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2018 - 31.12.2018

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -21' -7'
  Af- og nedskrivninger - -1'
  Driftsresultat -21' -7'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -9' -36'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder - 0'
  Andre finansielle indtægter 17' 8'
  Andre finansielle omkostninger -26' -10'
  Resultat før skat -39' -45'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -39' -45'

  Balance pr. 31.12.2018 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 142' 55'
  Kapitalandele i associerede virksomheder - 0'
  Finansielle anlægsaktiver 142' 55'
  Anlægsaktiver 142' 55'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 657' 274'
  Andre tilgodehavender 9' 9'
  Tilgodehavender 666' 283'
  Likvide beholdninger 3' 22'
  Omsætningsaktiver 669' 305'
  Aktiver I alt 810' 360'

  Balance pr. 31.12.2018 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2018 2017
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 0' 0'
  Overført overskud eller underskud -104' -65'
  Egenkapital -42' -65'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5' 5'
  Anden gæld 0' 363'
  Kortfristet gældsforpligtelser 852' 426'
  Gældsforpligtelser 852' 426'
  Passiver I alt 810' 360'
  Likviditetsgrad
  78%
  (2017: 72%)
  Afkastningsgrad
  -3%
  (2017: -2%)
  Soliditetsgrad
  -5%
  (2017: -18%)
 • Årsregnskab for 2017

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2017 - 31.12.2017

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Bruttofortjeneste -7' -5'
  Af- og nedskrivninger -1' -1'
  Driftsresultat -7' -6'
  Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -36' -
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0' 1'
  Andre finansielle indtægter 8' -
  Andre finansielle omkostninger -10' -6'
  Resultat før skat -45' -11'
  Skat af årets resultat 0' 0'
  Årets resultat I alt -45' -11'

  Balance pr. 31.12.2017 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 55' -
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0' 22'
  Finansielle anlægsaktiver 55' 22'
  Anlægsaktiver 55' 22'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 274' -
  Andre tilgodehavender 9' 8'
  Tilgodehavender 283' 29'
  Likvide beholdninger 22' 0'
  Omsætningsaktiver 305' 29'
  Aktiver I alt 360' 51'

  Balance pr. 31.12.2017 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2017 2016
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 0' 0'
  Overført overskud eller underskud -65' -21'
  Egenkapital -65' -20'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5' 5'
  Anden gæld 363' 11'
  Kortfristet gældsforpligtelser 426' 71'
  Gældsforpligtelser 426' 71'
  Passiver I alt 360' 51'
  Likviditetsgrad
  72%
  (2016: 41%)
  Afkastningsgrad
  -2%
  (2016: -12%)
  Soliditetsgrad
  -18%
  (2016: -40%)
 • Årsregnskab for 2016

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning - 0'
  Andre eksterne omkostninger - 0'
  Bruttofortjeneste -5' 0'
  Personaleomkostninger - 0'
  Af- og nedskrivninger -1' 0'
  Driftsresultat -6' 0'
  Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1' -
  Andre finansielle omkostninger -6' 0'
  Resultat før skat -11' 93'
  Skat af årets resultat 0' -28'
  Årets resultat I alt -11' 65'

  Balance pr. 31.12.2016 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Kapitalandele i associerede virksomheder 22' 112'
  Finansielle anlægsaktiver 22' 112'
  Anlægsaktiver 22' 112'
  Andre tilgodehavender 8' 20'
  Tilgodehavender 29' 20'
  Likvide beholdninger 0' 0'
  Omsætningsaktiver 29' 20'
  Aktiver I alt 51' 132'

  Balance pr. 31.12.2016 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2016 2015
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 0' 0'
  Overført overskud eller underskud -21' 65'
  Egenkapital -20' 65'
  Hensættelse til udskudt skat - 28'
  Hensatte forpligtelser - 28'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 5' -
  Anden gæld 11' 39'
  Kortfristet gældsforpligtelser 71' 39'
  Gældsforpligtelser 71' 39'
  Passiver I alt 51' 132'
  Likviditetsgrad
  41%
  (2015: 52%)
  Afkastningsgrad
  -12%
  (2015: 0%)
  Soliditetsgrad
  -40%
  (2015: 49%)
 • Årsregnskab for 2015

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Nettoomsætning 0' 0'
  Andre eksterne omkostninger 0' 0'
  Bruttofortjeneste 0' 0'
  Personaleomkostninger 0' 0'
  Af- og nedskrivninger 0' 0'
  Driftsresultat 0' 0'
  Andre finansielle indtægter - 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver - 0'
  Andre finansielle omkostninger 0' 0'
  Resultat før skat 93' 0'
  Skat af årets resultat -28' 0'
  Årets resultat I alt 65' 0'

  Balance pr. 31.12.2015 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Goodwill - 0'
  Immaterielle anlægsaktiver - 0'
  Grunde og bygninger - 0'
  Andre anlæg og driftsmidler - 0'
  Materielle anlægsaktiver - 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 112' 0'
  Finansielle anlægsaktiver 112' 0'
  Anlægsaktiver 112' 0'
  Råvarer og hjælpematerialer - 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer - 0'
  Varebeholdninger - 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning - 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter - 0'
  Andre tilgodehavender 20' 0'
  Tilgodehavender 20' 0'
  Værdipapirer og kapitalandele - 0'
  Likvide beholdninger 0' 0'
  Omsætningsaktiver 20' 0'
  Aktiver I alt 132' 0'

  Balance pr. 31.12.2015 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2015 2014
  Valutakode DKK DKK
  Virksomhedskapital 0' 0'
  Overført overskud eller underskud 65' 0'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0'
  Egenkapital 65' 0'
  Hensættelse til udskudt skat 28' 0'
  Hensatte forpligtelser 28' 0'
  Langfristet gæld til banker - 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter - 0'
  Langfristet selskabsskat - 0'
  Langfristede gældsforpligtelser - 0'
  Kortfristet gæld til banker - 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder - 0'
  Gæld til associerede virksomheder - 0'
  Selskabsskat - 0'
  Anden gæld 39' 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 39' 0'
  Gældsforpligtelser 39' 0'
  Passiver I alt 132' 0'
  Likviditetsgrad
  52%
  (2014: 0%)
  Afkastningsgrad
  0%
  (2014: 7%)
  Soliditetsgrad
  49%
  (2014: 100%)
 • Årsregnskab for 2014

  Hent PDF

  Resultatopgørelse 23.05.2014 - 31.12.2014

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Nettoomsætning 0'
  Andre eksterne omkostninger 0'
  Bruttofortjeneste 0'
  Personaleomkostninger 0'
  Af- og nedskrivninger 0'
  Driftsresultat 0'
  Andre finansielle indtægter 0'
  Nedskrivning af finansielle aktiver 0'
  Andre finansielle omkostninger 0'
  Resultat før skat 0'
  Skat af årets resultat 0'
  Årets resultat I alt 0'

  Balance pr. 31.12.2014 - Aktiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Goodwill 0'
  Immaterielle anlægsaktiver 0'
  Grunde og bygninger 0'
  Andre anlæg og driftsmidler 0'
  Materielle anlægsaktiver 0'
  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0'
  Kapitalandele i associerede virksomheder 0'
  Finansielle anlægsaktiver 0'
  Anlægsaktiver 0'
  Råvarer og hjælpematerialer 0'
  Fremstillede varer og handelsvarer 0'
  Varebeholdninger 0'
  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0'
  Igangværende arbejder for fremmed regning 0'
  Tilgodehavender hos nærtstående parter 0'
  Andre tilgodehavender 0'
  Tilgodehavender 0'
  Værdipapirer og kapitalandele 0'
  Likvide beholdninger 0'
  Omsætningsaktiver 0'
  Aktiver I alt 0'

  Balance pr. 31.12.2014 - Passiver

  Beløb i hele tusinder 2014
  Valutakode DKK
  Virksomhedskapital 0'
  Overført overskud eller underskud 0'
  Foreslået udbytte for regnskabsåret 0'
  Egenkapital 0'
  Hensættelse til udskudt skat 0'
  Hensatte forpligtelser 0'
  Langfristet gæld til banker 0'
  Langfristet gæld til realkreditinstitutter 0'
  Langfristet selskabsskat 0'
  Langfristede gældsforpligtelser 0'
  Kortfristet gæld til banker 0'
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 0'
  Gæld til tilknyttede virksomheder 0'
  Gæld til associerede virksomheder 0'
  Selskabsskat 0'
  Anden gæld 0'
  Kortfristet gældsforpligtelser 0'
  Gældsforpligtelser 0'
  Passiver I alt 0'
  Afkastningsgrad
  7%
  Soliditetsgrad
  100%
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.