Lige modtaget et CVR-nr. – hvad nu?

Kategori: Lovgivning

Du har lige fået oprettet din virksomhed, og er nu klar til at overtage hele verden. Du har formentlig ikke startet din virksomhed op grundet din passion for det administrative arbejde der følger med det at have en virksomhed. Et par gode råd i opstartsfasen kan dog gøre livet betydeligt lettere for dig.

 

Virksomhedens e-boks

Din virksomhed har ved tildelingen af et CVR-nummer, nøjagtig som du selv har, fået tilknyttet en e-boks. Det er i den al information fra det offentlige Danmark hovedsagligt vil tilgå. Det er her Erhvervsstyrelsen minder dig om indsendelsen af din årsrapport eller informerer dig om manglende indbetaling af feriepenge. Det er derfor vigtigt at du hurtigst muligt får adgang til din e-boks, og derved undgår at overse vigtig information fra det offentlige.

 

Den nemmeste måde at få adgang til din virksomheds e-boks er via et NemID til din virksomhed – dette vil ligeledes gøre dig i stand til at tilgå en række offentlige systemer og agere på vegne af din virksomhed.

 

Du kan læse mere om NemID Erhverv og om hvordan du bestiller et til din virksomhed på følgende link: www.nemid.nu/dk-da/erhverv/

 

Pligtmæssige registreringer

Livet som selvstændig medfører i høj grad en del arbejde med indrapportering af oplysninger til SKAT og andre offentlige myndigheder. Det er derfor vigtigt at du har de fornødne pligtmæssige registreringer på plads, som tillader dig at indberette disse oplysninger.

 

Momsregistrering/lønsumsregistrering:

Driver du erhvervsmæssig virksomhed inden for en momspligtig branche, hvilket hovedparten af alle virksomheder gør, har du pligt til at lade din virksomhed momsregistrere såfremt virksomheden har en årlig omsætning der overstiger kr. 50.000,00, og derfor skal føre et momsregnskab over alle deres momspligtige aktiviteter. Momsindberetningens-frekvensen er bestemt af virksomhedens omsætning, hvor virksomheder der har en forventet årlig omsætning på under 50 mio. kr., skal indberette moms en gang i kvartalet og virksomheder der overstiger dette skal afregne moms hver måned.

 

Driver du ikke erhvervsmæssig virksomhed inden for en momspligt branche, vil du formentlig skulle betale lønsumsafgift. Lønsumsafgiften udregnes ud fra virksomhedens lønudgifter. Virksomheder har først pligt til at lade sig registre for lønsumsafgift, hvis deres grundlag for afgiften overstiger kr. 80.000,00 inden for en 12 måneders periode.

 

Import- og eksportregistrering

Skal din virksomhed importere eller eksportere varer til lande udenfor EU og EØS, skal virksomheden registreres for import og eksport. Selvom din virksomhed udelukkende har planere om at importere varer, er det dog stadigvæk relevant at være registreret for eksport da der unægteligt vil opstå situationer, hvor virksomheden vil blive nødt til at returnere en sending varer, eksempelvis på grund af fejllevering, beskadiget forsendelse eller andre udfordringer med de importerede varer.

 

Arbejdsgiverregistrering:

Er der ansatte i din virksomhed der modtager løn, dette gælder ligeledes virksomhedens ledelse, har du pligt til at lade din virksomhed registrere som arbejdsgiver. Registreringen er desuden en forudsætning for anvendelsen af diverse lønstyringsprogrammer, som Danløn og Zenegy.

 

Det Offentlige Ejerregister

En, måske, lidt overset tilføjelse til selskabsloven er det Det Offentlige Ejerregister, hvor hvert enkelt selskab har pligt til at angive hhv. de legale og reelle ejere af selskabet. Formålet med registeret er at skabe en øget gennemsigthed over hvem der ejer indflydelse i danske virksomheder.

Legale ejere kan både være fysiske personer og juridiske enheder, som f.eks. et holdingselskab, og skal angives i registeret såfremt deres ejerandel eller stemmeberettigelse i selskabet overstiger 5 %. Reelle ejere kan kun være fysiske personer og skal anføres såfremt vedkommendes ejerandel eller stemmeberettigelse overstiger 25 % – kravet på de 25 % af ejerskabet/indflydelsen kan også opfyldes indirekte via ejerskabet af et eller flere selskaber, der er legale ejere i det ”endelige” selskab.

Sambeskatning

Har du fået oprettet et holdingselskab sammen med dit driftsselskab, skal du være opmærksom på sambeskatning af koncernforbundne selskaber.

Ifølge selskabsskatteloven er der tvungen sambeskatning af danske koncernforbundne selskaber. Sambeskatningen skal anmeldes til SKAT senest 1 måned efter den dag koncernen er konstateret oprettet – hvorvidt to eller flere selskaber er at regne for værende koncernforbundne, vurderes ud fra om et selskab har bestemmende indflydelse på nedenstående, inden for koncernen, selskaber.

 

For mere information om reglerne ved sambeskatning henviser vi til SKAT´s hjemmeside: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2049092

 

Det anbefales desuden at der i forbindelse med anmeldelse eller ændring af sambeskatning søges kvalificeret rådgivning hos en revisor.